Hæhre-suksess

Nye gigantavtaler gjør at Albert Kr. Hæhre AS går lyse tider i møte - og trenger flere ansatte.

Dataene som den tidligere Mesta-ansatte tok med seg inn i Hæhre var meget verdifulle for Hæhre. Sammen med rekruttering av Mestas nøkkelkompetanse innen tunnel, utgjorde dette etter Økokrims oppfatning, et meget verdifullt springbrett for Hæhres tunnelsatsing.

Dataene som den tidligere Mesta-ansatte tok med seg inn i Hæhre var meget verdifulle for Hæhre. Sammen med rekruttering av Mestas nøkkelkompetanse innen tunnel, utgjorde dette etter Økokrims oppfatning, et meget verdifullt springbrett for Hæhres tunnelsatsing.

Publisert Oppdatert

Daglig leder hos entreprenørbedriften på Tangen i Vikersund, Knut Harstad, kan fortelle at bedriften etter en rolig vår i år, nå har flere store jobber som skal gjøres, eller er i gang.

- Vi er godt i gang med Gullringen i Sogn, og er i disse dager i ferd med å starte opp arbeidet med en ny 6,3 kilometer lang parsell fra E16 til rv. 7 på Ringerike, sier Harstad.

Stor oppsving

I fjor høst var ordrereserven så lav at bedriften måtte si opp 35 fast ansatte og 70 innleide arbeidere i oktober i fjor.

Daglig leder i bedriften Knut Harstad forteller til Bygdeposten at situasjonen nå er en helt annen.

- Hvor mange nye medarbeidere trenger dere?

- Jeg tør ikke tallfeste dette, men en del nye medarbeidere blir det jo, sier Harstad.

Allerede nå averterer Hæhre etter nye medarbeidere, og flere ledige stillinger vil dukke opp i tiden som kommer.

Bygger nytt lager

Hæhre Entreprenør har vokst ut av lokalitetene de i dag har på Tangen i Vikersund, og de skal derfor flytte mye av lageret til den nye industritomta som Hæhre nå opparbeider ved siden av Hæhre Auto i Vikersund.

- Her skal vi sette opp en "Rugghall" på om lag 800 kvadratmeter, lignende den vi nå har stående ved Hæhre Mek. Da kan vi lagre en del av det utstyret som ikke er i bruk innendørs, sier Harstad. Han håper det nye lageret skal stå klart neste år.