Hæhre vil bygge riksvei

Seks tilbydere har levert inn anbud til Statens vegvesen Region sør på strekningen Rv. 7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene i Ringerike kommune.

Publisert Oppdatert

Laveste anbudet, og det eneste tilbudet under 200 millioner kroner, er kommet inn fra Hæhre Entreprenør AS i Vikersund, som vil bygge for 198.476 millioner kroner.

26 millioner kroner høyere ligger NCC /Håkanes med 224.156 millioner. Deretter følger HAB Construction 228.818 millioner, AF Gruppen 240.924 millioner, og arbeidsfellesskapet Huser & Rolstad 252.464 millioner. Høyeste anbudet har Veidekke Entreprenør som har tilbudt seg å gjøre jobben for 281.471 millioner.

Parsellen på Rv. 7 starter fra krysset med E 16 på Ve og kobler seg til eksisterende Rv. 7 etter Hegga bru.

Parsellen ligger i Ringerike kommune og er cirka 6,3 kilometer lang.

Veien man skal bygge er tofelts veg med 3,5 meter kjørefeltbredde og et gjennomgående 1meter bredt oppmerket midtfelt.

Anleggsstart blir i august med ferdigstillelse i juni 2012.