Hæhresak prøves i retten

I dag starter straffesaken i Oslo tingrett etter at Hæhre og en tidligere Mesta-ansatt er tiltalt for industrispionasje mot Mesta. Økokrims straffepåstand for Hæhre er en bot på 4 millioner kroner.

Dataene som den tidligere Mesta-ansatte tok med seg inn i Hæhre var meget verdifulle for Hæhre. Sammen med rekruttering av Mestas nøkkelkompetanse innen tunnel, utgjorde dette etter Økokrims oppfatning, et meget verdifullt springbrett for Hæhres tunnelsatsing.

Dataene som den tidligere Mesta-ansatte tok med seg inn i Hæhre var meget verdifulle for Hæhre. Sammen med rekruttering av Mestas nøkkelkompetanse innen tunnel, utgjorde dette etter Økokrims oppfatning, et meget verdifullt springbrett for Hæhres tunnelsatsing.

Publisert Oppdatert
5. mars starter sivilsaken der Mesta har saksøkt Hæhre med flere for 407 millioner kroner for grovt illojal opptreden mot Mesta. Men først skal straffesaken mellom Økokrim og Hæhre opp. Den starter mandag.

5. mars starter sivilsaken der Mesta har saksøkt Hæhre med flere for 407 millioner kroner for grovt illojal opptreden mot Mesta. Men først skal straffesaken mellom Økokrim og Hæhre opp. Den starter mandag.

Det var i mai 2010 at Mesta anmeldte tidligere ansatte og samarbeidspartnere for økonomisk kriminalitet. Dermed gjennomførte Økokrim 1. juni 2010 razzia på flere utvalgte adresser, hvor det ble gjort omfattende databeslag.

Les også: Økokrim-aksjon mot forhenværende Mesta-ansatte

Disse dataene mener Økokrim at Hæhre har benyttet i sitt anbudsarbeid og på prosjekter de har vunnet. Det dreier seg om påstått stjålne malverk, kalkyleverktøy, kalkyler og erfaringsdata fra Mestas tunnelprosjekter som en tidligere ansatt skal ha tatt med seg etter at han sluttet hos Mesta og begynte hos Hæhre i 2008.

Økokrim mener at Hæhre har brukt disse verktøyene til å oppnå en konkurransevridende springbretteffekt innen tunnelvirksomhet. Det skriver Økokrim i en redegjørelse til Oslo tingrett, og henviser til flere tunnelprosjekter i perioden juni 2008 til april 2010.

De mener informasjonen har gjort det mulig å oppnå resultater som man ellers ville ha brukt mer tid eller mer ressurser på å oppnå.

Økokrim utstedte på bakgrunn av dette i fjor et forelegg på fire millioner kroner til Hæhre, noe Hæhre ikke ville akseptere. Daglig leder i Hæhre, Knut Harstad, var uenig i forelegget og mente det var uklart hvilke premisser som forelegget ble bygget på.

Les også: Økokrim straffer Hæhre Entreprenør

- Etter vår oppfatning viser forelegget at Økokrim har begrenset innsikt i hvordan man kalkulerer et tunnelanbud. Vi har foreslått at Økokrim engasjerer sakkyndige for å få dette belyst, og tilbudt oss å forklare Økokrim hvordan kalkulasjonen skjer, fortalte Harstad til media dengang.

Hæhre ønsket dermed å fremme saken for retten. Dette ønsket blir altså oppfylt i dag, og retten har satt av drøye to uker til behandlingen.

Denne saken omhandler altså Økokrims anmeldelse av Hæhre. Men det er i mars at det virkelige slaget står. Da kommer nemlig sivilsaken der Mesta selv har tatt ut søksmål mot Hæhre for industrispionasje. I dette søksmålet krever Mesta erstatning og vederlag på tilsammen 407 millioner kroner.