Har masse masse til overs

Firefelts veg med doble tunnelløp planlegges for E6 mellom Trondheim og Stjørdal. Det blir store overskudd av jord- og steinmasser som kan brukes til allmennyttige formål ut av slikt. Nå søker man etter mottakere for denne massen.

Statens vegvesen søker etter interesserte som kan kjøpe eller overta overskuddsmasser fra prosjekt E6 Ranheim - Værnes. Illustrasjonsfoto.
Statens vegvesen søker etter interesserte som kan kjøpe eller overta overskuddsmasser fra prosjekt E6 Ranheim - Værnes. Illustrasjonsfoto.
Publisert Oppdatert
Det er lagt opp til en konsentrert planleggingsperiode på to år, og med mulig anleggsstart i 2018 ut fra den gjeldende Nasjonal Transportplan.
Det er lagt opp til en konsentrert planleggingsperiode på to år, og med mulig anleggsstart i 2018 ut fra den gjeldende Nasjonal Transportplan.

Statens vegvesen søker etter interesserte som kan kjøpe eller overta overskuddsmasser fra prosjekt E6 Ranheim - Værnes.

Det vil være steinmasser fra Væretunnelen, Stavsjøtunnelen og Helltunnelen, og fra fjellskjæringer mellom tunnelene foreløpig anslått til 800 000 anbrakte kubikkmeter.

Veganlegget vil også gi overskudd av løsmasser som grus, leire, stubber og røtter. Det er aktuelt å bruke løsmasser til ønskede oppfyllinger i nærheten av veglinja der en kan gjenvinne dyrka jord, eller sammen med et større steinmottak som også kan motta andre typer masser.

Statens vegvesen ber interesserte melde fra innen 9. februar 2014.

Dette er kriteriene:

- Utnyttelse av masser er en viktig del av det oppstartede reguleringsplanarbeidet, sier planleggingsleder Torstein Ryeng i planprosjekt E6 Ranheim - Værnes. Basert på mottatte interessemeldinger ønsker Statens vegvesen å gå i dialog med en eller flere aktører som til sammen dekker prosjektets behov.

Viktige kriterier for utvelgelse vil være allmennyttige formål, kapasitet, sikkerhet, transportkostnader og nivå på godtgjørelse.

- Vi har hatt en god start på planarbeidet med godt oppmøte på informasjonsmøter og nyttige innspill fra engasjerte beboere langs E6, sier Ryeng.

Det er lagt opp til en konsentrert planleggingsperiode på to år, og med mulig anleggsstart i 2018 ut fra den gjeldende Nasjonal Transportplan.

- Overskuddsmasser fra Strindheimtunnelen ble brukt til å bygge ny bydel i Grillstadfjæra, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i prosjekt E6 Trondheim - Stjørdal.
- Overskuddsmasser fra Strindheimtunnelen ble brukt til å bygge ny bydel i Grillstadfjæra, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i prosjekt E6 Trondheim - Stjørdal. Foto: Foto: Emilie Gynnild.