- Har overlatt veipolitikken til de inkompetente

Anleggsbransjen har seg selv å takke for at veipolitikken domineres av inkompetanse, mener valgforsker og professor ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot.

Frank Aarebrot

Frank Aarebrot

Publisert Oppdatert

Uten nært kjennskap til anleggsbransjen - men med en far som var ingeniør - tror Aarebrot at årsaken til at norsk veipolitikk først og fremst er politikk - og ikke faglige vurderinger om vei og samferdsel - ligger i "ingeniørens vegring for ideologier".

- Jeg regner med at anleggsfolk er opptatt av praktiske løsninger og i stor grad tenker som en ingeniør. Og ingeniøren anser all form for ideologi som tøv. Ingeniører har en panisk redsel for å havne i politisk debatt, sa Aarebrot i sitt noe uhøytidelige innlegg under Anleggsdagene på Gardermoen. Et innlegg som likevel høstet en god del anerkjennende humring og applaus i salen.

- I fysikken gjelder noen lover, i politikken helt andre. Dere tror kanskje at det vil oppstå et tomrom, et vakuum, hvis dere ikke deltar i veidebatten. Det er feil. Det at dere ikke deltar betyr bare at andre - og mindre kompetente debattanter - fyller tomrommet.

- Vi ser det også i den norske miljødebatten, som i stor grad preges av mangel på teknisk kunnskap. Miljøbevegelsen setter likhetstegn mellom CO2-utslipp og veibygging, selv om CO2-utslipp dreier seg om biler, ikke om bygging av bru-kar og tunneler. En vei kan eksistere i 150 år, dagens eksplosjonsmotor forventes å bli erstattet i løpet av en 30-årsperiode. Det betyr at CO2-argumentet bare gjelder en relativt liten andel av veiens levetid. Men dette er et argument som ikke blir brukt. Dere kunne ha deltatt i debatten - men gjør det ikke, sa Aarebrot, som mente at teknikerne har et fortrinn i krisetider.

- I krisetider gjelder andre regler. Da flyttes politikken fra styrerommene til regjeringskontorene. De som snakker ideologi i krisetider er ganske dumme. Ingeniørens tenkemåter er det som er nødvendig for å finne gode løsninger ut av krisen, sa Aarebrot.

Han viste til USAs nyvalgte president, Barack Obama, som har samlet noen av Amerikas skarpeste hjerner rundt seg for å løse de enorme økonomiske utfordringene landet står overfor.

- Obama sier klart i fra om at dette kan jeg ikke løse alene. Her trenger jeg hjelp. Og han lytter til rådene.

- En annen ting dere bør tenke på: Hvorfor kommer Stoltenbergs krisepakke først nå, flere uker etter at krisen ble annonsert? Datoen er ikke tilfeldig valgt. Nå er nemlig Barack Obama blitt president og liberalismen ble kjørt ut av Det Hvite Hus i rullestol samtidig, i form av USAs visepresident, Dick Cheney. Regn med at regjeringen her hjemme vil lytte svært nøye de neste dagene til hva som kommer av tiltak i USA.