Yngve Torkildsen, bransjedirektør i Norsk Utleieforening:

Har tro på videre vekst

Optimismen rår i utleiebransjen, en fersk, men erfaren bransjedirektør i Norsk Utleieforening vil nå øke medlemstallet.

Yngve Torkildsen overtok da stillingen som bransjedirektør i NU etter Arne K. Bugge som gikk av med pensjon 31. desember 2013.
Yngve Torkildsen overtok da stillingen som bransjedirektør i NU etter Arne K. Bugge som gikk av med pensjon 31. desember 2013.
Publisert Oppdatert
Torkildsen vil i økende grad reise rundt for å besøke sine medlemmer. Han vil finne ut hva som er bra, hvilke utfordringer som finnes og hva NU kan bidra med for sine medlemmer. Han ønsker dessuten å øke antallet medlemmer i Norsk Utleieforening.
Torkildsen vil i økende grad reise rundt for å besøke sine medlemmer. Han vil finne ut hva som er bra, hvilke utfordringer som finnes og hva NU kan bidra med for sine medlemmer. Han ønsker dessuten å øke antallet medlemmer i Norsk Utleieforening.

AnleggsMagasinet blir tatt i mot av den ferske bransjedirektøren i Næringslivets Hus på Majorstua en kald januar formiddag.

Yngve Torkildsen (57) ble fra november ansatt som ny bransjedirektør i Norsk Utleieforening, NU.

Videre vekst

Det går bra i utleiebransjen. Og enda bedre skal det gå fremover, om vi skal tro prognoser og tall.

- Bakteppet for Utleiekonferansen 2014 er optimismen, synliggjort gjennom overskriften Videre vekst, forklarer Torikildsen.

Årets store happening

Den årlige Utleiekonferansen blir Torkildsens ilddåp og utvilsomt årets store happening. Men dette er ikke hans første konferanse, han har nemlig god erfaring med å organisere bransjekonferanser i sine foregående stillinger. Han har også vært med på å etablere nye bransjetreff i jobben for Protan.

Vi spør han om hva hans fanesaker vil komme til å bli i den nye jobben, men siden han fortsatt er fersk som bransjedirektør i NU, ville han helst vente med å spikre en agenda. Han tenker at Utleiekonferansen kan gi han en del pekepinner i så måte.

Men et område han allerede vet vil få fokus, er rekruttering av flere medlemmer til NU.

Vil øke antall medlemmer

NU har nå 24 medlemmer og selv om Yngve ikke vil avsløre hva hovedfokus skal bli fremover, kan han avsløre at rekruttering til organisasjonen, er en viktig oppgave. I følge registeret finnes det nærmere 100 utleiebedrifter i dag. Og selv om han ikke vil si hvor mange fler han forventer, er han klar på at han vil øke det.

- Jeg kommer til å bruke mye av min tid på dette fremover, uten å tidfeste det, ønsker jeg en betydelig vekst i antallet medlemmer fra det vi har i dag, slår han fast.

Bransjeutfordringen

En annen stor utfordring som gjelder hele bygge- og anleggsbransjen, er rekrutteringen til fagutdannelsene. Rekrutteringen av fagutdannede medarbeidere er avgjørende for bransjen og Yngve mener det er en gjengs oppfatning at det er viktig å satse på lærlinger.

Halvparten faller av fagutdanning

En rapport utarbeidet av Nifu, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, viser at nesten halvparten av de unge faller ut av den fagutdannelsen de har påbegynt. Det er absolutt grunn til bekymring, mener han. Av egen erfaring vet Yngve at enkelte av elevene, kommer til linjer de har langt nede på prioriteringslisten og da er ofte motivasjonen tilsvarende lav.

Nifus rapport, "Videregående opplæring - tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?", viser bekymringsvekkende tall. Blant annet har Nifu fulgt ungdomskullene 2006 - 2007 fra bygg og anleggsteknikk.

Funnene viser at etter 5 år, har bare 44 % av de som begynte på Vg1 BA, oppnådd fagbrev. I tillegg har bare 10 % oppnådd studiekompetanse, mens 46 % ennå ikke har bestått.

Optimisme på tross av reduksjon

Det spås en vektsreduksjon i bygg- og anleggsvirksomheten, men når det gjelder utleiebransjen er det optimisme å spore. Dermed ble slagordet for utleiekonferansen 2014 "Videre vekst". Det går bra i denne delen av bransjen og prognoser og tall peker oppover. Medlemmene gir også optimistiske signaler mener han.

Det kan tenkes at større entreprenører med stor maskinpark og noen store svært kapitalkrevende maskiner, vil foretrekke å leie fremfor å eie. Torkildsen mener større grad av fleksibilitet og å frigjøre kapital, i tillegg til utgiftene til service- og vedlikehold er gode argumenter.

Noe av det første Torkildsen gjorde i sin nye stilling var å delta på et møte med ERA, European Rental Association, i Brussel. Signaler herfra viser en økende grad av å leie inn i stedet for å eie utstyret. Han frykter nå at enkelte entreprenører, i tiden som kommer, vil merke at det vil være mer lønnsomt å leie inn, enn å eie alt.

Sikkerhetsveiledning på A4

Yngve fortsetter arbeidet med å utarbeide sikkerhetsveiledninger, SVL-prosjektet, for bruk av maskiner og utstyr. Poenget er at alle de viktigste sikkerhetspunktene skal være samlet på en A4-side, som blir et tillegg til brukerveiledningen.

Han gjør dette i tett samarbeid med fem av de største medlemmene i Norsk Utleieforening, hvor faglige dyktige folk vet hva som må være med. Ideen er at arket blir levert ut til kunden som skal leie en maskin.

Dette har fattet stor interesse også i ERA og vil oversettes for å kunne brukes i flere andre land. Fordelen med dette er at oversettelsene vil bli tilgjengelige også for medlemmene i NU og kan utleveres dersom det er utenlandske arbeidere som skal bruke utstyret. Målet er 800 ferdige slike veiledninger i løpet av dette året. Med 800 veiledninger mener vi å ha lagt grunnlaget for det mest vesentlige i utleiebransjen. Deretter blir det å fylle på etter hvert som det kommer nytt utstyr. Til nå er det nesten 500 som er klare.

Allsidig historie

Torkildsen kan allerede se tilbake på en allsidig yrkeskarriere, men som stort sett har dreid seg mot salgsledelse og kunderelasjoner. Han var salgsdirektør i Micro Matic Norge AS, som leverer produkter og løsninger for styring og kontroll av tekniske installasjoner innen lys, varme og ventilasjon til næringsbygg og boliger. Han var også divisjonsdirektør i Protan AS med ansvar for produksjon og salg av produkter til bygg- og anleggsbransjen. Den lengste erfaringen har han fra telekomindustrien gjennom forskjellige stillinger i Ericsson-konsernet. Blant annet som divisjonsdirektør med ansvar for salg og markedsføring. Han har vært med på utbyggingen av mobil- og fastnettet i Norge. Yngve er utdannet offiser i Sjøforsvaret og han er maskiningeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole og bedriftsøkonom fra Høyskolen BI.

- Mye av det jeg har jobbet med er jo salg og kunderelasjoner, og ivareta kundenes behov blir nå å ivareta medlemmenes behov, forklarer han.