Hardangerbrua i 180

Før jul i fjor nådde brutårnene på Hardangerbrua 180 meters høyde. Nå gjenstår bare sadlene og tårnhusene på toppen. Samtidig pågår arbeidet med forankringskammer for fullt.

Publisert Oppdatert

Betongentreprenør Veidekke nådde målet på 180 meter før jul. Konturene av selve brua er nå svært synlige i Hardangerfjorden mellom Vallavik og Bu.

Samtidig er over halvparten av kabelskoene levert på byggeplassen i Hardanger, etter en lang reise fra produsenten i Kina, der også stålkassene som utgjør kjørebanen skal bygges.

Kabelskoene skal i løpet av forsommeren monteres i bunnen av spredekamrene og er en del av forankringen til brukablene. Når forankringen er på plass, starter den møysommelige kabelspinningen over fjorden.

Tunnelen som knytter brua sammen med den eksisterende Vallaviktunnelen er på det meste ferdig og mangler nå bare den elektriske innredningen.

Da AnleggsMagasinet besøkte anlegget i januar, var arbeidet i full gang med å støpe forankringsplate i det 15 meter høye forankringskammeret nesten 30 meter inne i fjellet.

Også spredekammeret er i sluttfasen nå. Herfra splittes hovedkabelen i 19 enkeltkabler som hver festes i hver sin kabelsko som igjen festes i spredekammeret. Kabelforankringen i spredekammeret sikres videre med 76 spennkabler som går gjennom plastrør gjennom 30 meter solid fjell og inn i forankringskammeret.

Det går med 1000 tonn armering og til sammen 6000 kubikkmeter betong til de fire forankringspunktene.

Før kabelen bygges, er planen å trekke de to brutårnene 50 cm tilbake i toppen, for at de skal stå beint når belastningen fra den 1310 meter lange kjørebanen mellom tårnene er på plass.

Brutårn

Brutårnene er gjennom sommeren og høsten støpt ved hjelp av klatreforskaling i etapper på fire meter, noe som skulle bety 44 etapper på hver søyle.

Inne i brutårnene bygges det heis i den ene tårnsøylen og trapper i den andre for dem med god kondis.

Tårnsøylene måler 8,6 x 7,0 meter i bunnen og 4,5 x 4,5 meter på toppen og skal altså like over 200 meter før man er fornøyd.

I slike høyder er vind og vær en utfordring, men med noen få unntak har arbeidet gått uberørt av været.

Om drøye to år skal den være ferdig, så dette er nok ikke siste gang vi besøker prosjektet ved Hardangerfjorden.