Hardangerbrua reiser seg

I disse dager starter støpingen av brotårnene på sørsiden av Hardangerfjorden. Konturene av det som skal bli verdens sjuende lengste hengebru er i ferd med å endre landskapet i Hardanger.

Publisert Oppdatert

Nylig gjennomførte man støpingen av brufundamentet på Bu, et arbeid som pågikk kontinuerlig i 50 timer. Til sammen 900 kubikk med betong gikk med for å fylle den 150 kvadratmeter store og seks meter dype forskalingskassen, som altså det ene brotårnet skal reise seg fra. Fundament nummer to skal etter planen støpes i uke 44.

Etter planen skal det bygges fire meter brotårn hver uke i tiden fremover, helt til de når maksimal høyde på 186 meter. Veidekke skal stå for denne delen av arbeidet med Hardangerbrua. Med et spenn på over 1300 meter, skal den stå ferdig i 2013.

I disse dager pågår tunnelarbeidet i Vallavik, der tunnelen fra brua skal kobles sammen med den eksisterende Vallaviktunnelen. Dette byr på utfordringer for transportbransjen, som har som alternativ en forholdsvis smal omvei over Ulvikfjellet, dersom man velger veien over Hardangervidda.

Dette arbeidet er tenkt avsluttet 23. november, men allerede nå ligger det an til en eller to uker ekstra, på grunn av utfordringer man har støtt på underveis. I tillegg til rundkjøring der ny og gammel tunnel møtes, skal det også sprenges ut fire havarinisjer og en snunisje i den eksisterende Vallaviktunnelen. AF Skandinavia A/S utfører kontrakten på tilførselsveiene og tunnelene i forbindelse med Hardangerbruprosjektet.

AnleggsMagasinet besøkte nylig prosjektet, noe du kan lese mer om i neste utgave.

Foto: Statens vegvesen