HeatWork og Konekesko OY

HeatWork AS og Konekesko OY i Finland har inngått samarbeid om salg og service av HeatWork-produkter i Finland, Baltikum og Russland.

HeatWorks 3600

HeatWorks 3600

Publisert Oppdatert

HeatWorks produkter distribueres nå gjennom hele Konekeskos salgsapparat i disse landene. Konekesko tilhører Kesko- konsernet som er ett av Nordens største konsern.

- Vi tar inn HeatWork produktet i vår portefølje fordi vi ser klare synergier i å tilby dette produktet sammen med øvrige maskiner vi selger til samme kundegruppe, sier produktdirektør i Konekesko Seppo Turunen (tv på bildet).

- HeatWorks design, funksjonalitet og branding gjorde at vi umiddelbart ble interessert i produktet og vi ser et stort potensial i det finske, baltiske og russiske markedet.

- Ved å knytte til oss Konekesko får vi nå distribusjon av våre produkter i et veletablert salgsnett til både nye og eksisterende kundegrupper. Konekesko innehar lang og bred erfaring fra bransjen, og når vi nå får tilgang til Konekeskos service og ettermarkedsapparat kommer dette våre kunder til gode, sier administrerende direktør Børre Simonsen (th).

- Med denne avtalen kommer vi i 1.divisjon når det gjelder salg og service, og vi kan konsentrere oss om produksjon og produktutvikling.

HeatWork Finland OY 's ansatte har erfart stor etterspørsel, og i takt med utviklingen i markedet meldte behovet seg for bredere distribusjon. Konekesko har et landsdekkende salgsnettverk som også strekker seg til Baltikum og Russland med kundegrupper blant annet innen bygg, anlegg, grønn sektor, offentlige institusjoner, utleieaktører og infrastruktur.

- Tilbakemeldinger fra markedet og kundene er at tidspunkt for investeringer i HeatWork nå er riktig for å utnytte eksisterende maskinpark, holde ansatte i full produksjon og som et verktøy for å vinne anbud i usikre tider, sier Børre Simonsen.

Kesko-konsernet har virksomhet innenfor byggevare, dagligvare, landbruksutstyr og bil. Konsernet omsatte totalt for 70 milliarder kroner i 2007. Konekesko som er en del av Kesko-konsernet har fem divisjoner; bygg og anleggsmaskiner, buss og last, traktorer og kombinasjonsmaskiner, fritids utstyr samt en divisjon innen landbruk. Konsernet har i alt ca 26.000 ansatte.

HeatWork AS er utvikler og produsent av konsepter innen oppvarming og teletining for det europeiske markedet. Fabrikken er lokalisert i Narvik og startet produksjonen i 2005 etter en omfattende utviklingsperiode. HeatWorks kunder er i hovedtrekk maskinentreprenører, anleggsgartnere, utleieselskap, kommuner og aktører innen bygg og anlegg. HeatWork har datterselskap i Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen.