Heddal Ungdomsskole byggetrin 2

Publisert Oppdatert

Fra doffin.no sakser vi:

Heddal Ungdomsskole byggetrin 2. rehabilitering av fløy fra 1974

Publisert av: Notodden kommune

Publiseringsdato: 16.04.2009

Dokumenter tilgjengelige inntil: 04.05.2009

Kunngjøring Tidsfrist: 13.05.2009

Tidsfrist klokkeslett: 12:00

Kunngjøringstype: Nasjonal Kunngjøring av konkurranse

Har Dokumenter: Nei

Utdrag: Notodden kommune gjennomfører nå en total renovering og utvidelse av Heddal Ungdomsskole.1.byggetrinn som er under arbeid omfatter et tilbygg og rehabilitering av deler av sokkeletasjen, skal etter planen ferdigstilles 01.07.09.2.byggetrinn som gjelder denne entreprisen omfatter rehabilitering av undervisningsfløy fra 1974 og en aktivitetsfløy med gymnastikksal og garderobeanlegg, skal gjennomføres høsten 2009.Totalt areal som skal rehabiliteres er på ca. 1.400m2.Vannbåret gulvvarme med flytting av eksisterende oljekjele samt sprinkling, inngår i dette prosjektet.

CPV: 45000000, 45214220, 45422000, 45453100, 45310000, 45311000, 45315600, 45317000, 45231100, 45231110, 45231111, 45231112, 45231113, 45231300, 45331000, 45331210, 45262520, 45262300, 45442121, 45316000, 45232100, 45332200, 45332300, 45343230.