Helt på grensen på Sola

Kravene Lemminkainene har hatt på Sola Lufthavn er helt på grensen av det som er mulig i asfaltmasser.

Lemminkäinen avdeling Forus hadde en spesiell jobb på Sola-stripa. Kravene til selve asfalten, leggingen, hardheten, hulromsverdiehn og holdbarheten satte store krav til leverandøren.
Lemminkäinen avdeling Forus hadde en spesiell jobb på Sola-stripa. Kravene til selve asfalten, leggingen, hardheten, hulromsverdiehn og holdbarheten satte store krav til leverandøren.
Publisert Oppdatert
Geirulf Mæland, bas på ett av utleggerlagene fulgte nøye med på arbeidet. Utfordrende jobb kunne han bekrefte, men det ble bra.
Geirulf Mæland, bas på ett av utleggerlagene fulgte nøye med på arbeidet. Utfordrende jobb kunne han bekrefte, men det ble bra.
Laborant hos Lemminkäinen, Iris Hackelberg, tok prøver og gjorde målinger på hulromverdiene gjennom hele prosjektet.
Laborant hos Lemminkäinen, Iris Hackelberg, tok prøver og gjorde målinger på hulromverdiene gjennom hele prosjektet.
Valsefører Andrzej Bobar fører deres Hamm DV70.   
Valsefører Andrzej Bobar fører deres Hamm DV70.   
Denne midlertidige sperringen skiller flyverne og arbeidsplassen. Ikke mange meter som skiller anleggsarbeiderne fra flyene. Derfor følger meget strenge krav når det gjelder sikkerheten ved slike jobber. Krysser man linja, blir man bortvist fra anlegget.
Denne midlertidige sperringen skiller flyverne og arbeidsplassen. Ikke mange meter som skiller anleggsarbeiderne fra flyene. Derfor følger meget strenge krav når det gjelder sikkerheten ved slike jobber. Krysser man linja, blir man bortvist fra anlegget.

Lemminkäinen avdeling Forus har lagt dekke på den nye forlengelsen av Sola Lufthavn. I asfaltbransjen blir det ikke så mye mer spesielt enn dette.

Presset på tid, kvalitet, utførelse og mannskap har vært stort.

22.000 kvadratmeter

Da vi tråkket utpå det rykende ferske dekket i sommer, stod det fortsatt igjen et fem centimeters lag før taxebanen stod ferdig. Totalt har det nå blitt lagt 22.000 kvadratmeter i en tykkelse på 25 centimeter og 13.000 tonn totalt.

Vanskelige krav

Hulromskravet er på 2-4 prosent, noe som er veldig strengt. Kravene til stabilitet og stivhet er også svært høy. Dette er vanskelig å oppnå og man må bruke et spesielt bindemiddel.

Intensivt

Et intensivt tidsskjema krevde også sitt, hvor tretten mann delt på to lag jobbet to uker i strekk. Totalt sett tok jobben tre uker. Forlengelsen av flystripa og ny taxebane, hvor grunnarbeidene ble gjort av T.Stangeland, var bestilt av Avinor.

Les saken om T.Stangelands arbeid her.

Massetilførselen ble sørget for av syv tippbiler med henger og leggingen ble sørget for av to store utleggere og fire store valser hvor en var en gummihjulsvals.

Helt på grensen

Det ble lagt to lag bærelag Ag16 og siden et bindelag med Ab16 og til slutt et slitelag med Ab11. Alle skjøtene var klebet med Pmb, en asfaltemulsjon. Kravene fra Avinor er de strengeste Lemminkäinen kan jobbe med.

- Disse massene ligger helt på grensen til hva som er mulig å lage, forklarer driftsleder i Lemminkäinen Forus. Patrik Ottosson.

Med kravene som settes til hulrom må det brukes mer finstoff og bindemiddel, noe som samtidig kan gjør massen ustabil.

Og det er det neste kravet, at massene skal være stabile. Balansegangen er krevende og vanskelig å få til. I de to øvre lagene er det brukt Pmb, et bindemiddel som er med på å gjøre at asfalten blir mer motstandsdyktig mot vær og slitasje.

PmB = Polymer modifisert bindemiddel. En tilsats som gjør at asfalten skal få en lengre levetid. Det gir en litt hardere overflate, men også en mer motstandsdyktig flate.

Kompetansen til Lemminkäinen ble dermed stilt på prøve, en prøve de har klart godt i følge Ottosson som også var prosjektleder på denne jobben. Alt fra asfaltresepten til kravene om jevnheten, tykkelsen og hulrom har blitt levert som kunden bestilte.

Samarbeidet med hovedentreprenør T.Stangeland har vært meget godt i følge Ottoson. Han skryter av entreprenøren som blant annet sørget for transport som sikret god fremdrift. Arbeidene med asfalteringen ble ferdig tidligere enn det som var planlagt takket være dette.

Ottoson gir også honnør til sitt mannskap som stilte opp til en hver tid for å få jobben gjort. Mange av de som var med denne jobben var med på å legge hovedstripa på Sola for 12 år siden, så arbeidslagene har hatt høy erfaring innad.

Sorin Sarac fører deres ¿klistermoped¿ som brukes for å lime, eller klebe skjøtene med spesiallimet PmB.
Sorin Sarac fører deres ¿klistermoped¿ som brukes for å lime, eller klebe skjøtene med spesiallimet PmB.
Torfinn Kolnes følger med på siden av utleggeren. Mye arbeid, men smilene var aldri langt unna.
Torfinn Kolnes følger med på siden av utleggeren. Mye arbeid, men smilene var aldri langt unna.