Her kommer asfalten!

Snart vil lukten av asfalt legges seg over Norge. I løpet av den kommende hektiske asfaltsesong vil Statens vegvesen legge over 2,2 millioner tonn asfalt på over 3.360 kilometer av landets riks- og fylkesveger.

Publisert Oppdatert

Så snart snøen er borte og telen ute av bakken er Vegvesenet og landets fylkeskommuner klar for vedlikeholdsarbeider på slitte vegdekker både på veg og gang- og sykkelveger.

Det er planlagt å vedlikeholde vegdekket på over 3.360 kilometer i 2014. Dette tilsvarer strekningen fra Oslo til Athen i Hellas. Man regner med å bruke 2,2 millioner tonn asfalt denne sommeren.

Asfaltsesongen varierer litt fra landsdel til landsdel, men går i hovedsak fra mai til ut i september.

- Det meste av årets asfaltarbeider gjelder vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveger. Litt asfalt på nybygde veger er også med i de 83 kontraktene som vi i disse dager er i ferd med å inngå med asfaltentreprenørene, sier sjefingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen.

Følg linken her for å se hvor det skal legges asfalt i ditt fylke.