Historierike Sundquist

70 breddegrader nord og 30 lengdegrader øst ligger Kirkenes. Vi har vært på besøk hos en av byens grunnpilarer, Entreprenøren AS Oscar Sundquist.

Publisert Oppdatert

Det veldrevne historierike firmaet har holdt til her siden 60-tallet og før det i Bjørnevatn. Entreprenørdelen av firmaet har alltid hatt administrativt senter i Kirkenes. I dag holder de på med det meste innen anlegg; tunnelrensk og sikring, infrastruktur til boligfelt, tomter, forarbeid til veiarbeid og gruvearbeid er noe av det firmaet har befatning med. Som ellers i livet vokser jo kompetansen når man tar i det meste og det kan man trygt si at dette firmaet har hatt for vane å gjøre.

Veiens ende

Europavei 6 ender på Hurtigrutekaia på Kirkenes, noen hundre meter før veiens ende finner vi AS Oscar Sundquist. Inne er det stor aktivitet, de har prosjekter gående både her og der, men kaffekoppene kommer kjapt på bordet og jeg får vite litt mer om en av våre nordligste og østligste entreprenørbedrifter.

- Vi bor jo ved enden av veien, da må vi jo kunne løse alt selv, forklarer daglig leder Svein Werner Sundquist.

Og det er ikke noe han bare sier, firmaet har hatt hendene borti det meste her oppe. I dag har Sundquist 54 ansatte, det strekker seg mot 60 ansatte på sommeren. Det er særlig prosjektet med nytt renselanlegg for Sør Varanger kommune som sørger for full bemanning gjennom denne kalde vinteren.

I forbindelse med anlegget har de fått i oppdrag å lage en tre kilometer lang VA-grøft gjennom Kirkenes. Det er en standard VA-grøft med oppgradering av eksisterende VA samt etablering av ny pumpeledning. Arbeidet skal være ferdig sommeren 2012, noe som betyr to vintere med sikker jobb.

Posjektene

For å finne ut litt om de forskjellige aktuelle prosjektene, snakket tungt.no med prosjektleder Emil Dæhlin. Han har blant annet jobbet mye med er å legge ny infrastruktur på GSV, Garnison Sør-Varanger, ved Kirkenes Lufthavn (Høybuktmoen).

Det begynte med mye hemmelighetskremmeri og strenge kontroller for å, i det hele tatt, komme inn på området. Etter hvert gikk dette lettere forklarer Emil, men ufordringene lå fortsatt i kø. Blant annet var det ingen som kunne si hvor kabelstrekkene til verken militærbasen eller flyplassen var lagt. Ikke et helt ukjent problem i bransjen, og da er det jo bare å dra av noen få centimeter om gangen. I dag er jobben nesten ferdig, bare pynting gjenstår til våren og prosjektet har vært med på å gi og omsetning.

Ny kraftstasjon på Tinnfoss og restaurering av en gammel stasjon har også vært et stort og krevende prosjekt. Jobben ble gjort for NME, Notodden Mur og Entreprenørforretning.

Prosjekt Trillingsvann kan sies å være et svært spesielt og omfattende prosjekt. Jobben besto i å renske en tilførselstunnel til et vannmagasin og å få bedre flyt på vannet. For å få maskinen opp ble den beltet rundt et vann for å ikke lage sår i naturen. Maskinen måtte rydde sin egen vei gjennom store fjærestein noe som tok 5 dager. Massetransporten sørget en 2,5 tonns beltedumper for og dieselen ble fraktet inn med helikopter.

Historisk firma

Vi tok en prat med Werner Sundquist (64) for å kaste litt lys på den innholdsrike historien til AS Oscar Sundquist. Werner er i dag det man kaller arbeidende styreformann og har vært daglig leder i bedriften fra 1975 til 1999. Firmaet feiret 50 år som aksjeselskap i fjor og er det selskapet som har laget 80 til 90 prosent av infrastrukturen i Sør Varanger kommune, forklarer Werner.

Etter krigen drev firmaet med veldig mye forskjellig, blant annet fikk firmaet konsesjon på å kjøpe alle krigsetterlevningene. Dette ble sendt til eget mottak for stål og jern. På Elvenes drev de Pasvik Timber med sagbruk på Bjørnvatn og ved Pasvikelva. Snekkerverkstedet deres produserte dører, trapper og vinduer til gjenreisingen etter krigen. På slutten av tredve- til midten av sekstitallet drev de også et gårdsbruk på 75 mål, de produserte blant annet en god del hodekål. I dag er dette Sundquist og Gartnerjordet Boligfelt.

Sundquist ble drevet som et personlig firma frem til 1960. Mye av aktiviteten etter krigen gikk på å bygge opp infrastrukturen, inkludert bensinstasjoner og sekundærstasjoner i forbindelse med kraftstasjoner. Sundquist sysselsatte 150 mann i denne perioden. Werner kan se tilbake på et firma som har spilt en sentral rolle i området rundt Kirkenes opp i gjennom årene.