Historisk metall-avtale

Publisert Oppdatert

Aker ASA, Fellesforbundet og den Internasjonale Metallføderasjonen inngikk i dag en historisk, internasjonal rammeavtale. Med den forplikter konsernet seg til å respektere de ansattes menneskerettigheter, sosiale og faglige rettigheter overalt hvor det er representert.

Riktignok finnes det i underkant av 70 slike globalavtaler på verdensbasis, men denne er likevel historisk fordi det er den første som er inngått innenfor metallindustrien.

Det fjerde norske konsernet

Aker ASA er det fjerde norske konsernet som har inngått en internasjonal rammeavtale som skal sikre og beskytte de ansattes grunnleggende rettigheter verden over. Tidligere har Norske Skog, Veidekke og Statoil/Hydro forpliktet seg til det samme.

Aker ASA vil med avtalen "respektere grunnleggende sosiale og faglige rettigheter innenfor selskapets virksomhet, anerkjenne menneskerettighetserklæringen og ILOs konvensjoner om grunnleggende prinsipper og faglige rettigheter samt følge OECDs retningslinjer for multinasjonale konsern", slik det står i forordet.