Hjullasterne er sentrale i prosessen

Gule anleggsmaskiner er hovedverktøyet i pressboltstøperiet på Hydro Karmøy.

Lokket på smelteovnen åpner seg og Cat-maskinen kjører forsiktig inn med «raka», 700 grader inne i ovnen gir solid strålevarme helt frem til der undertegnede står 30 meter unna.

Lokket på smelteovnen åpner seg og Cat-maskinen kjører forsiktig inn med «raka», 700 grader inne i ovnen gir solid strålevarme helt frem til der undertegnede står 30 meter unna.

Publisert Oppdatert
Slaggrakene blir satt i egne kar når de ikke brukes. Ikke røre, bare se!

Slaggrakene blir satt i egne kar når de ikke brukes. Ikke røre, bare se!

Asbjørn Velde fra Velde Maskin og maskinfører og opplæringsansvarlig, Kai Halvorsen, prater om den spesielle bruken og behovene til maskinene her inne.

Asbjørn Velde fra Velde Maskin og maskinfører og opplæringsansvarlig, Kai Halvorsen, prater om den spesielle bruken og behovene til maskinene her inne.

Ikke helt hyllevare det som blir brukt av utstyr inne på pressboltstøperiet. Det brukes slaggraker, tobber, gafler og skuffer.

Ikke helt hyllevare det som blir brukt av utstyr inne på pressboltstøperiet. Det brukes slaggraker, tobber, gafler og skuffer.

Området er stort og byggene er enorme, for to år siden la de ned og rev pressverket her. Det kan sees som den enorme gruslagte plassen i forkant av bygget. Rivejobben ble utført av PeWe og har blitt omtalt som en av Norges største rivejobber.

Området er stort og byggene er enorme, for to år siden la de ned og rev pressverket her. Det kan sees som den enorme gruslagte plassen i forkant av bygget. Rivejobben ble utført av PeWe og har blitt omtalt som en av Norges største rivejobber.

Vedlikeholdsansvarlig på støperiet, Thor Gunnar Velde, viste oss rundt på området. På mye av produksjonsområdet var det fotoforbud.

Vedlikeholdsansvarlig på støperiet, Thor Gunnar Velde, viste oss rundt på området. På mye av produksjonsområdet var det fotoforbud.

Hovedverktøyet på pressboltstøperiet er hjullastere og de tre maskinene som går fast her inne gjør unna 3000 timer i året. De er en del av prosessverktøyene og er dermed en kritisk del av produksjonen.

Bytter på 12.000 til 15.000

Thor Gunnar Velde, vedlikeholdsansvarlig på støperiet, forklarer at utskiftning skjer normalt sett mellom 12.000 og 15.000 timer og noen ganger mer. Han vet at andre aktører skifter ut maskiner etter 3000 og 5000 timer, det ville i så fall bety å skifte ut maskinene hvert år, noe som er uaktuelt her.

- Vi vil ha så mye oppetid som mulig og har til hensikt å bruke opp hjullasterne her, forklarer han.

Da hovedmaskinen, en JCB 456eHT, takket for seg for litt siden, skapte dette en utfordring som måtte løses med en reservehjullaster.

To eldre Cat-maskiner utgjør nå hovedverktøyet foran de digre ovnene inne på pressboltstøperiet.

Erfaren opplæringsansvarlig

Kai Halvorsen er i tillegg til en erfaren maskinfører (26 år), opplæringsansvarlig for nye førere. Det er mange brukere på maskinene, og det øker slitasjen.

Derfor er han opptatt av å få inn gode holdninger tidlig, noe han mener kan spare driften for mye penger og sørge for mer oppetid på utstyret.

12 på hver maskin

På et skift er det to maskinførere, det kjøres seks skift her, noe som betyr 12 førere på hver maskin. I tillegg kommer lærlinger og reserver.

Spesielle forhold

Det er mest småkjøring på flatt gulv innendørs hjullasterne brukes til, noe som i seg selv burde vært pene forhold for slike maskiner.

Men med varmen og støvet og det faktum at de kjøres døgnet rundt hele året blir historien en helt annen.

Hjullasterflåte

Totalt sett på Hydro Karmøy finnes det 10 hjullastere, fordelt på Volvo, Cat og JCB. I tillegg brukes det en liten flåte med motvektstrucker i forskjellige størrelser.

Stor arbeidsplass

Det jobber 57 personer i støperiet, 450 personer i Primary Metall Hydro og totalt sett på Karmøy-verket jobber det mellom 700 og 750 mennesker. De omsetter for omtrent 4,5 milliarder kroner i året

Maskinene går 70 prosent av tiden her inne. Varmen og støvet som virvles opp fungerer som slipestoff på pakningene. Slangene foran er ekstra tildekket.

Maskinene går 70 prosent av tiden her inne. Varmen og støvet som virvles opp fungerer som slipestoff på pakningene. Slangene foran er ekstra tildekket.

I hallen for trådproduksjon er det også flere hjullastere som utgjør hovedverktøyet i prosessen. I hallen bak ovnene kveiles aluminiumstråd opp på store spoler med en hastighet på 60 kilometer i timen. Trådene blir brukt til høyspentkabel.

I hallen for trådproduksjon er det også flere hjullastere som utgjør hovedverktøyet i prosessen. I hallen bak ovnene kveiles aluminiumstråd opp på store spoler med en hastighet på 60 kilometer i timen. Trådene blir brukt til høyspentkabel.

Her står den nyeste maskinen i flåten, en JCB 436E, den har rukket å bli omtrent et år gammel.

Her står den nyeste maskinen i flåten, en JCB 436E, den har rukket å bli omtrent et år gammel.