HMS-pris til Veidekke på Gulskogen senter

Veidekkes HMS-pris ble i dag tildelt de ansatte i Veidekke Entreprenør som bygger det nye kjøpesenteret på Gulskogen utenfor Drammen. - Systematisk og målrettet HMS-arbeid, nytenkning gjennom smarte løsninger og arbeids metoder for sikkerhet og ryddighet, samt at helse, miljø og sikkerhet har vært en integrert og viktig av virksomheten, var utslags givende for tildelingen, sa Veidekkes konsernsjef Terje R. Venold da prisen ble delt ut i Stockholm i dag.

Publisert Oppdatert

I juryens begrunnelse legges det også vekt på at prosjektet har jobbet aktivt for å redusere fravær, samt tatt i bruk utstyr og hatt opplæring for å forebygge muskel- og skjelett plager. Det er gjennomført tiltak for å oppnå et godt arbeidsmiljø, og det er arbeidet aktivt i forhold til å rapportere og lære av uønskede hendelser på byggeplassen. Det holdes ukentlige HMS-møter på norsk og engelsk i prosjektet, og omsetningen og aktiviteten i prosjektet har vært høy med gode økonomiske resultater.

Veidekkes arbeid med ombygging og utvidelse av Gulskogen senter har foregått over flere faser siden 2007, og skal avsluttes første november i år. Antallet butikker øker fra 62 før ombyggingen til ca. 130 butikker, og nettoarealet vil bli mer enn doblet fra 16.500 til over 40.000 kvm. Senterets totalareal øker fra 30.000 kvm til ca. 55.000 kvm. Veidekke hadde i 2009 i snitt 50 egne ansatte og like mange fra underentreprenører på prosjektet.