HMS-statistikken:

HMS-utviklingen går feil vei

Flere alvorlige ulykker rammer anleggene og Statens vegvesen er bygghere på flere og flere av dem.

Ulykkesstatistikken går feil vei og Statens vegvesen som byggherre står for en økende del av hendelsene.

Ulykkesstatistikken går feil vei og Statens vegvesen som byggherre står for en økende del av hendelsene.

Publisert Oppdatert
Det er underentreprenørene som er involvert i de fleste alvorlige ulykkene, i tillegg er det ofte bruk av tunge maskiner med i bildet, forklarer Lien.

Det er underentreprenørene som er involvert i de fleste alvorlige ulykkene, i tillegg er det ofte bruk av tunge maskiner med i bildet, forklarer Lien.

Lien viste bilder av flere alvorlige ulykker, Rotvollhaugen bru i Trondheim var nok den mest omfattende hvor to mistet livet og flere ble sent til sykehus. Foto: Tor Aage Hansen, NTB.

Lien viste bilder av flere alvorlige ulykker, Rotvollhaugen bru i Trondheim var nok den mest omfattende hvor to mistet livet og flere ble sent til sykehus. Foto: Tor Aage Hansen, NTB.

Jan Erik Lien, senioringeniør ved Byggherreseksjonen i Statens vegvesen, Vegdirektoratet, fortalte under årets Anleggsdager, at vi ikke har fått flere ulykker, men at de er mer alvorlige. Statens vegvesen som byggherre står for en økende del av ulykkene.

Utviklingen går feil vei

Statistikken over dødsulykkene Lien viser går fra 2003, da Statens vegvesen ble en ren byggherre. Få ulykker i perioden 2003 til 2009, i snitt en ulykke hver åttende måned. Etter dette begynte tallene dessverre å stige.

- Nå ser vi en klar tendens til en kraftig økning i dødsulykkene, forklarer han.

At ulykkene er mer alvorlige, gjør at de oftere får et mer tragisk utfall. Grafen over dødsulykker viser arbeids-Norge totalt sett med den gule linjen øverst, den blå linjen er bygg- og anlegg og den røde linjen er de ulykkene hvor Statens vegvesen som er byggherre. Lien synes det er bekymringsfullt at de som byggherre nå stor for en betydelig del av ulykkesbrøken.

Flere alvorlige ulykker

Tallene over utviklingen i personskader er foreløpige for 2013, og det er særlig den laveste skadegraden, K1, som øker etter hvert som alle rapportene kommer inn på nyåret. Her ser vi at de alvorligste ulykkene, K4 og K5, er økende siste årene. H-verdien for 2012 var på 7,5, for 2011 var den 7,6 og 2010 var den 5,5. Egentlig er tallene noe mer dystre på grunn av at ulykken med brokollapsen i Trondheim i tillegg involverte en trafikant som omkom.

Da Jan Erik Lien, viser bilder fra noen av dødsulykkene i 2013, er det fullstendig stillhet i salen. Det er tydelig at samtlige deltagere på Anleggsdagene er enige om hvor alvorlig emnet er. Han er klar over hvor lite lystig det er, men poengterer at det er viktig å orientere om hendelsene. Det er svært viktig med erfaringsoverføring, og han forklarer at byggherren sliter med å få ut erfaringer etter hendelser. Han håper at byggherre og entreprenørene og kan bidra med dette.

Underentreprenører og tunge maskiner

Dybdeanalyser av hendelsene viser at underentreprenører er involvert i de fleste alvorlige ulykkene. Det er nok ikke så rart, siden de ofte utfører det meste av arbeidet, men Lien forklarer at underentreprenørene er mer utsatt nå enn tidligere på prosjektene deres. I tillegg har det blitt funnet at det ikke er utført en "sikker-jobb-analyse".

Årsaken til dette var at i de aller fleste tilfellene ble risikoen sett på som lav. Som for eksempel å rygge med en dumper, noe man gjør hver dag, mange ganger. Underentreprenørene har heller ikke deltatt i samhandlingsprosessen. Ser man på de ni dødsulykkene for 2012 og 2013 er bruk av tunge maskiner involvert i tre av ulykkene, to ulykker med bruarbeider og tre ulykker i forbindelse med tunnelarbeid. Samtlige av de som mistet livet var norske arbeidstakere.

Les også: Uaktsomt av byggherren!

Les også: Tar utfordringene alvorlig

Personskadene øker og særlig de mest alvorlige og fatale.

Personskadene øker og særlig de mest alvorlige og fatale.

Jan Erik Lien, senioringeniør ved Byggherreseksjonen i Statens vegvesen hadde ikke et lystig budskap, men kanskje det viktigste under Anleggsdagene.

Jan Erik Lien, senioringeniør ved Byggherreseksjonen i Statens vegvesen hadde ikke et lystig budskap, men kanskje det viktigste under Anleggsdagene.

Oversikten over dødsulykkene på norske anlegg i 2013 er ingen hyggelig lesning, men nødvendig å belyse, mener Lien.

Oversikten over dødsulykkene på norske anlegg i 2013 er ingen hyggelig lesning, men nødvendig å belyse, mener Lien.