Hobøl på hugget

Publisert Oppdatert

Hobøl kommune trosser finanskrise og satser friskt på ungdom, sier NRK Østfold.

Et nytt samarbeid mellom kommune, boligprodusent, entreprenør og husbanken skal få folk til å tørre å bygge nytt selv om økonomien er skrall.

Målgruppen er først og fremst førstegangsetablerte i aldersgruppen 20-30 år, og alle partene mener de tjener på det nye prosjektet.

"Veldig positivt"

- Det er veldig positivt hvis vi kan tilby innbyggerne billige boliger. Og vi trenger flere i den aldersgruppen i Hobøl kommune, sier rådmann Arne G. Berg.

Planen til samarbeidspartnerne er å tilby de unge billige tomter og fullfinansiering av nye hus.

Neste vår skal det stå 10 eneboliger og en firemannsbolig med høy kvalitet klart på Knapstad. Tomtene skal være opparbeidet og boligene utstyrt med nye hvitevarer.

Prisen på boligene skal ligge 30 prosent under dagens markedspris.

"Må gå så lavt"

- Markedet i dag tilsier at vi må gå så lavt for å kunne selge til målgruppen, sier Kari Staw i Nordbohus, som er med i samarbeidet.

Rådmann Arne G. Berg forteller NRK Østfold at ordningen er god og understreker at kommunen ikke har til hensikt å gjøre folk til sosialklienter.

- Kommunen låner midler fra Husbanken og videreutlåner til de som har behov. Dermed vil de som har en rimelig fornuftig økonomi vil få startlån av kommunen, sier Berg.