Høyblokka på St. Olavs står for fall

I et halvt år har AF Dokken PeWe forberedt rivingen av høyblokka på St. Olavs Hospital i Trondheim. 1. desember gikk Cat 385 C-maskinen i gang med å tygge seg gjennom betongen i den 12 etasjer høye sykehusblokka.

Opprettet

Høyblokka på St. Olavs Hospital er av mange omtalt som den store kolossen. En koloss som for mange har vært selve symbolet på sykehuset i Trondheim. Nå er den i ferd med å bli omdannet til en haug med knust betong, i det som omtales som landets største riveprosjekt.

Oppdraget med å rive den 12 etasjer høye bygningen og tilhørende tilbygg er det Arbeidsfellesskapet Dokken PeWe som utfører på oppdrag fra Helsebygg Midt-Norge. Totalt reiveareal er på ca. 50.000 kvadratmeter og mengden riveavfall er i overkant av 55.000 tonn.

Både Dokken og PeWe har utført store riveoppdrag tidligere og har maskiner og utstyr til å løse mange forskjellige riveoppdrag. Men til jobben med høyblokka måtte nytt utstyr anskaffes. En Cat 385 C UHD med ekstra lang bom og stikke ble innkjøpt fra Tyskland.

- Cat'en veier 115 tonn og har en rekkevidde på 42 meter, sier Dag Kristian Storhaug, daglig leder i PeWe Entreprenør AS. Cat-maskinen er en 2009 modell som ble solgt ny til en entreprenør i Hamburg av Zeppelin, en av verdens største Cat-forhandlere. I tillegg til langutstyret ble den også levert med vanlig graveaggregat. Da Cat'en ankom Trondheim med båt i fjor høst hadde den kun gått 1400 timer.

AF Dokken PeWe startet arbeidet med å rive høyblokka 7. juni i år, etter flere måneder med grundige forberedelser. Det er blant annet utført omfattende kartlegging av miljøfarlige stoffer i bygget.

Etter at Cat'en satte kjeften i betongen i den 40 meter høye høyblokka 1. desember, skal den tygge seg nedover i bygningsmassen og ved månedsskifte april-mai skal arbeidet være ferdig. Da er rundt 28.000 tonn betong knust, og arbeidene med å reise det nye Kunnskapssenteret på området kan begynne.