Høyblokka på St. Olavs står for fall

I et halvt år har AF Dokken PeWe forberedt rivingen av høyblokka på St. Olavs Hospital i Trondheim. 1. desember gikk Cat 385 C-maskinen i gang med å tygge seg gjennom betongen i den 12 etasjer høye sykehusblokka.

Publisert Oppdatert

Høyblokka på St. Olavs Hospital er av mange omtalt som den store kolossen. En koloss som for mange har vært selve symbolet på sykehuset i Trondheim. Nå er den i ferd med å bli omdannet til en haug med knust betong, i det som omtales som landets største riveprosjekt.

Oppdraget med å rive den 12 etasjer høye bygningen og tilhørende tilbygg er det Arbeidsfellesskapet Dokken PeWe som utfører på oppdrag fra Helsebygg Midt-Norge. Totalt reiveareal er på ca. 50.000 kvadratmeter og mengden riveavfall er i overkant av 55.000 tonn.

Både Dokken og PeWe har utført store riveoppdrag tidligere og har maskiner og utstyr til å løse mange forskjellige riveoppdrag. Men til jobben med høyblokka måtte nytt utstyr anskaffes. En Cat 385 C UHD med ekstra lang bom og stikke ble innkjøpt fra Tyskland.

- Cat'en veier 115 tonn og har en rekkevidde på 42 meter, sier Dag Kristian Storhaug, daglig leder i PeWe Entreprenør AS. Cat-maskinen er en 2009 modell som ble solgt ny til en entreprenør i Hamburg av Zeppelin, en av verdens største Cat-forhandlere. I tillegg til langutstyret ble den også levert med vanlig graveaggregat. Da Cat'en ankom Trondheim med båt i fjor høst hadde den kun gått 1400 timer.

AF Dokken PeWe startet arbeidet med å rive høyblokka 7. juni i år, etter flere måneder med grundige forberedelser. Det er blant annet utført omfattende kartlegging av miljøfarlige stoffer i bygget.

Etter at Cat'en satte kjeften i betongen i den 40 meter høye høyblokka 1. desember, skal den tygge seg nedover i bygningsmassen og ved månedsskifte april-mai skal arbeidet være ferdig. Da er rundt 28.000 tonn betong knust, og arbeidene med å reise det nye Kunnskapssenteret på området kan begynne.