Høye dødstall i arbeidslivet

I første halvår 2008 har Arbeidstilsynet registrert 32 dødsfall som følge av arbeidsulykker

arbeid murer hjelm

arbeid murer hjelm

Opprettet

Dette er et høyt tall, men det er likevel for tidlig å si at den positive utviklingen vi har hatt i flere år er stoppet opp, og at antall dødsfall øker igjen, sier tilsynet i rapporten for første halvår.

Ti utenlandske arbeidere var blant de forulykkede i første halvår 2008. Det er grunn til å tro at gruppen kan være spesielt utsatt for arbeidsskader på grunn av tidsbegrensede arbeidsavtaler, språkproblemer, dårlige arbeidsbetingelser, og fordi de arbeider i risikoutsatte næringer.

Kan ikke skylde på sosial dumping

Blant de forulykkede er det ingen overvekt av arbeidstakere fra nye EU-land, som vi forbinder med mulig sosial dumping. Det var heller ingen dominerende andel av de ti forulykkede som var ansatt i næringer en først og fremst forbinder med arbeidsinnvandring.

Viktig at leger melder fra

RAS data fra 2005 til 2007 viser at ca. 33 % (n = 616) av alle kjemirelaterte meldinger gjelder arbeidstakere som forsetter å jobbe i den samme virksomheten hvor eksponering har skjedd.

Dette viser at meldinger om arbeidsrelatert sykdom fra landets leger er svært viktige i Arbeidstilsynets forebyggende arbeid.