Høye dødstall i arbeidslivet

I første halvår 2008 har Arbeidstilsynet registrert 32 dødsfall som følge av arbeidsulykker

arbeid murer hjelm

arbeid murer hjelm

Publisert Oppdatert

Dette er et høyt tall, men det er likevel for tidlig å si at den positive utviklingen vi har hatt i flere år er stoppet opp, og at antall dødsfall øker igjen, sier tilsynet i rapporten for første halvår.

Ti utenlandske arbeidere var blant de forulykkede i første halvår 2008. Det er grunn til å tro at gruppen kan være spesielt utsatt for arbeidsskader på grunn av tidsbegrensede arbeidsavtaler, språkproblemer, dårlige arbeidsbetingelser, og fordi de arbeider i risikoutsatte næringer.

Kan ikke skylde på sosial dumping

Blant de forulykkede er det ingen overvekt av arbeidstakere fra nye EU-land, som vi forbinder med mulig sosial dumping. Det var heller ingen dominerende andel av de ti forulykkede som var ansatt i næringer en først og fremst forbinder med arbeidsinnvandring.

Viktig at leger melder fra

RAS data fra 2005 til 2007 viser at ca. 33 % (n = 616) av alle kjemirelaterte meldinger gjelder arbeidstakere som forsetter å jobbe i den samme virksomheten hvor eksponering har skjedd.

Dette viser at meldinger om arbeidsrelatert sykdom fra landets leger er svært viktige i Arbeidstilsynets forebyggende arbeid.