Forurensede masser:

Høyteknologisk deponi

AF Gruppen har i Trondheim investert i eget deponi for lagring og resirkulering av forurensede masser.

Et slikt anlegg er ikke billig, men AF Gruppen vet at de har brukt penger på noe som gir noe tilbake. Her står Paal Arne Sellæg og Magnus Stedenfeldt og prater med mannen i bua, driftsjef Sturla Sørhøy.

Et slikt anlegg er ikke billig, men AF Gruppen vet at de har brukt penger på noe som gir noe tilbake. Her står Paal Arne Sellæg og Magnus Stedenfeldt og prater med mannen i bua, driftsjef Sturla Sørhøy.

Publisert Oppdatert
Prosjektdirektør Paal Arne Sellæg og prosjektleder Magnus Stedenfeldt foran den nye rensehallen på Rimol miljøpark. Magnus synes AF Gruppen har god gjennomføringsevne, så ideer som dette kan bli en realitet.

Prosjektdirektør Paal Arne Sellæg og prosjektleder Magnus Stedenfeldt foran den nye rensehallen på Rimol miljøpark. Magnus synes AF Gruppen har god gjennomføringsevne, så ideer som dette kan bli en realitet.

Deponerte masser blir tippet i et rutenett på 48 mål og kan tilbakespores til massetype, bil, firma og prosjekt dersom det ønskes. Nå er prosessen i gang for å utvide området med ytterligere 30 mål.

Deponerte masser blir tippet i et rutenett på 48 mål og kan tilbakespores til massetype, bil, firma og prosjekt dersom det ønskes. Nå er prosessen i gang for å utvide området med ytterligere 30 mål.

Alle lass blir fotografert og registrert på bil og prosjekt.

Alle lass blir fotografert og registrert på bil og prosjekt.

Driftssjef Sturla Sørhøy har vært med på hele prosessen med planlegging og papirarbeidet i forkant av at anlegget ble en realitet.

Driftssjef Sturla Sørhøy har vært med på hele prosessen med planlegging og papirarbeidet i forkant av at anlegget ble en realitet.

Det hele begynte da AF Gruppen fikk et stort prosjekt hvor grunnen var forurenset. Omtrent samtidig ble den kommunale tipplassen for forurensede masser i Trondheim stengt, der var det nemlig fullt.

Må på båt

Massene skulle så fraktes på båt til Noa i Holmestrand. Dette ville uansett føre til mellomlagring for å få nok mengder.

De totale transportkostnadene så ut til å bli høye, det samme ville karbonutslippet og energibruken bli. Prosjektdirektør i AF Gruppen, Paal Arne Sellæg, så på dette som å flytte rundt på problemet.

- Vi ville ha kontroll på det selv og forutsigbarheten ved å ikke være prisgitt noen andre, forklarer Paal Arne Sellæg.

Fra ide til mottak

I tillegg til kapitalkostnadene med prosjektet, var ikke dette gjort i en fei. For først etter to år med byråkrati og papirarbeid, kunne AF Gruppen sette i gang på området.

Vag begynnelse

I begynnelsen var myndighetene vage, men ved at AF Gruppen spilte med åpne kort og involverte dem fra start, ble det en vinn vinn situasjon for dem. Med blant annet et tett samarbeid med fylket og Gunhild Flåmo ved miljøenheten, løste det seg. Det var nemlig et sterkt behov i regionen for et slikt mottak og fylket har nå fått være med på å utvikle prosjektet slik de ville ha det.

Gir spillerom

I alt tok det tre år fra ideen først ble klekket til mottaket ble åpnet. I følge Sellæg har dette blitt en praktisk løsning som gir selskapet spillerom i tillegg til fordeler som vil materialisere seg fremover på forksjellige prosjekter.

Prosjektleder Magnus Stedenfeldt og prosjektdirektør Paal Arne Sellæg tar oss med på en omvisning på Rimol miljøpark, en kort kjøretur fra Trondheim.

Plasseringen er bra og sentral i forhold til veinettet og det hører med til historien at kommunens tidligere mottak lå ved siden av, så plasseringen er allerede kjent for bransjen.

Avansert prosess

På AF Decoms nye investering kan forurensede masser deponeres eller renses, eller begge deler. Masser som ellers måtte bli fraktet på skip rundt halve norskekysten kan nå bli resirkulert her. AS Anleggsmaskiner, som har hatt dette som tipplass siden 50-tallet, eier 50 prosent av Rimol Miljøpark. Sammen med AF Gruppen har de nå reist en rensehall hvor det skal tas i bruk en avansert oksidasjonsprosess.

Frie radikaler

Det tilsettes frie radikaler i form av konsentrert hydrogenperoksid og hele prosessen er automatisert. Forurensingen brytes ned og massene kan deponeres i et vanlig deponi eller gjenbrukes.

Fra åtte uker til fire minutter

Magnus Stedenfeldt forklarer at den prosessen som her gjøres kjemisk på fire minutter, vanligvis tar åtte uker ute i naturen.

- Kapasiteten til rensemaskinen kan ligge på 60 tonn i timen, forklarer Stedenfeldt.

Resirkulerer strøsand

Et eksempel på gjenbruk er strøsand som kan renses og brukes om igjen neste vinter. Av strøsanden som kommunen leverer inn kan halvparten brukes om igjen.

80% oljeforurenset

Annet som tas i mot er oljeforurensede masser, i alt vil disse massene utgjøre 80 prosent av det som kommer inn. AF Gruppen ser for seg å kunne anlegge slike mottak flere steder i landet.

- Dette har vært learning by doing, vi har gått opp stien nå og vet hva som må til, forklarer Sellæg.

Et lass med forurensede masser er fotografert før det entrer deponiet.

Et lass med forurensede masser er fotografert før det entrer deponiet.