Hvor dypt skal det graves?

Hvilke krav til ”overdekning” skal stilles i forbindelse med legging av rør, ledninger og kabler over og langs riksveger?

Publisert Oppdatert

Sintef Byggforsk skal, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, vurdere to forslag til krav om overdekning. Det ene forslaget er kommet fra Statens vegvesen, mens det andre forslaget er utarbeidet av ulike rør- og kabeleiere som ønsker å bruke vegen som framføringstrasé.

Forslaget fra Statens vegvesen krever i utgangspunktet minst 80 cm overdekning ved kryssing av veg, men med mulighet for fleksible løsninger, alt etter ledningstype, vegtyper og graveteknikker. "Ledningsbransjen" har en tilnærming der kravet til overdekning varierer fra 10 til 80 cm og omfatter hele det offentlige vegnettet.

Om nødvendig kan SINTEF Byggforsk utarbeide et tredje forslag, går det fram av oppdraget fra Samferdselsdepartementet.

Vurderingen fra Sintef Byggforsk skal være ferdig i løpet av omtrent tre måneder. Den skal være en del av grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med en forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg, den såkalte ledningsforskriften.