I dag åpner Løsberga

Arbeidet fram mot midlertidig åpning av E6 forbi Løsberga 17. februar er i rute, melder Statens vegvesen.

løsberga

løsberga

Publisert Oppdatert

AnleggsMagasinet har en reportasje fra anleggsarbeidene i Løsberga i siste nummer (1-2009).

Her kommer en oppdatering fra Statens vegvesen:

Den siste uken er det sprengningsarbeid og utkjøring av masse som har pågått. I tillegg har man fjernet fangvollen på E6, og begynt å grave seg ned i vegen slik at det kan steinsettes for fundament til gangbrua som skal bygges sør i Løsberga.

E6 vil bli åpnet midlertidig for ordinær trafikk tirsdag 17. februar. Det skal imidlertid fortsatt utføres en god del sprengning av steinblokker før oppryddingen er ferdig. Det skal også lastes opp stein i skråningen over vegen, noe som medfører fare for at stein kan rulle ned på vegbanen. I de periodene det pågår spreningsarbeid eller opplastning ovenfor vegen, vil E6 av sikkerhetsmessige årsaker bli stengt.  Dette arbeidet går kontinuerlig fra 18. februar, men man vil bestrebe seg på å gjøre disse stengningsperiodene så korte som mulig.

Det er behov for å legge nytt asfaltdekke på en kort strekning forbi Løsberga. Planen var å legge asfalt før det ble åpnet før trafikk. Værvarslene viser imidlertid at det blir relativt kaldt vær, noe som ikke er heldig i forhold til asfaltlegging. Det kan derfor være aktuelt å åpne vegen selv om det kun er grusdekke, og legge asfalt så fort temperaturen har steget.