I dag åpner ”Pastillen”

I forbindelse med veiprosjektet rv. 150 Ring 3 Ulven-Sinsen i Oslo åpner Statens vegvesen i dag en ny gang- og sykkelvei på Økern i Oslo.

Publisert Oppdatert

Gang- og sykkelveien er litt spesiell, fordi den bl.a. består av en kulvert som ligger under en åpen rundkjøring på Ulvenveien.

Dette innebærer at en del av kulverten er et sirkulært rom med åpning i taket. Dette skaper mye lys og rom for gående og syklende som skal bruke undergangen.

Undergangen er utsmykket med "Pastillen", en slipt stein i mørk kinesisk granitt av kunstneren Viel Bjerkeset Andersen, som skal sørge for at publikum i tillegg får en hyggelig opplevelse på veien.