I mål med anleggsarbeidet på Hjerkinn – for i år

Forsvarsbygg har lagt bak seg den femte ryddesesongen av eksplosiver i Hjerkinn skytefelt.

Fjernstyrt dumper Hjerkinn

Fjernstyrt dumper Hjerkinn

Publisert Oppdatert

Anleggsarbeidet med å fjerne og revegetere kavalerianlegget på Haukberget fortsetter så lenge som mulig utover høsten frem til snø og kulde gjør at man må avslutte årets arbeider. Det er maskinentreprenøren Brødrene Gjermundshaug Anlegg AS fra Alvdal som har dette spennende arbeidsoppdraget, som vi har omtalt tidligere både på tungt.no og i AnleggsMagasinet. Arbeidet startet opp i fjor og er beregnet å gå ut også neste sesong.

- I år har det tidlige snøfallet gitt oss noen ekstra utfordringer, men vi kom allikevel godt i mål, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Utvikling Øst, Odd-Erik Martinsen.

Dette er en del av det unike tilbakeføringsprosjektet hvor skytefeltet tilbakeføres til naturen.

- Store deler av Grisungdalen er nå ryddet for eksplosiver og vi har hatt en god og effektiv barmarks-sesong, uttaler en fornøyd prosjektleder. Grisungdalen var en av de mest brukte områdene i skytefeltet hva angår tidligere militær øvingsaktivitet. Det ble derfor, som forventet, gjort mange funn i dette området.

Samarbeid

Også i år har Forsvarsbygg hatt et godt samarbeid med Forsvaret, og til sammen 627 soldater med tilhørende følgebefal og eksplosiveksperter, har på oppdrag av Forsvarsbygg ryddet til sammen 21,8 kvadratkilometer i løpet av de seks ukene som det er ryddet med manngard i feltet i 2010.

- Det er et veldig bra resultat og samarbeidet med Forsvaret er viktig for oss. Soldatene har gjort en formidabel innsats, ofte under svært krevende forhold, utdyper Martinsen. I tillegg skryter Martinsen av alle de andre involvert i prosjektet:

- Alle, fra sanitetspersonell, helikopterpilot, lastebilsjåfører til egne ansatte i Forsvarsbygg nedlegger mye arbeid for at vi skal lykkes med dette unike prosjektet, forteller han.

I tillegg har det blitt søkt med eksplosivhund på den gamle panservernrakettbanen. De spesialtrente hundene fant 6 M72 panservernraketter totalt på dette området som utgjorde 0,6 kvadratkilometer, og de er nå ferdige med sitt oppdrag så langt.

Hva er ryddet?

Nærmere 650 blindgjengere ble identifisert og destruert i løpet av årets ryddesesong. Av disse var 332 over 20 millimeter kaliber, mens 314 var under 19 millimeter kaliber. I tillegg er det fjernet over 41 tonn med metallrester, 15 kubikk med treavfall og 11 kubikk med annet avfall.

Stor interesse

Hjerkinn-prosjektet er hyppig omtalt i både lokale, regionale og nasjonale medier. Nytt av året er dessuten at prosjektet er omtalt som en del av Norsk Skogmuseum på Elverum sin nye permanente utstilling "TRÅKK-i mangfoldig natur", som tar for seg menneskers spor i naturen og hvordan disse kan fjernes.