I Østerrike går tunnelarbeidet for fullt

Mens vi diskuterer nye togtunneler i Norge med anleggsstart langt frem i tid, bygges det allerede kjempetunneler i Østerrike.

Publisert Oppdatert

Mens vi diskuterer bygging av nye jernbanetunneler i Norge, er arbeidet med to store tunnelprosjekt allerede i full gang i Østerrike.

Det dreier seg om den 32,8 kilometer lange Koralm-tunnelen mellom Styria og Carinthia samt den 27 kilometer lange Semmering Base Tunnel, en høyhastighets jernbaneforbindelse mellom Styria og Nedre Østerrike. Disse to tunnelene er en del av den søndre jernbaneforbindelsen i de østre delene av Østerrike. Forbindelsen er en del av arbeidet med den paneuropeiske korridor VI, som skal binde sammen de baltiske landene med Nord-Italia.

Dette prosjektet støttes nær sagt selvfølgelig med EU-midler og går videre på tross av finanskrisen.

Når starter arbeidet med ny Oslo-tunnel, Ringerikstunnelen eller nytt dobbeltspor Oslo - Ski?