E39 Kvivsvegen

I tøft terreng

Den 17 120 meter lange Kvivsvegen, mellom kommunene Hornindal og Volda, skal stå ferdig i september neste år. Vi har prøvekjørt strekningen og sett på utfordringene for et anlegg i tøft vestlandsterreng.

Kvivsvegen vil når den åpner bli en del av E39 og overta mye av trafikken fra ferjesambandet Volda-Folkestad og den krevende Stigedalen.

Kvivsvegen vil når den åpner bli en del av E39 og overta mye av trafikken fra ferjesambandet Volda-Folkestad og den krevende Stigedalen.

Publisert Oppdatert
Etter at Kvivsvegen og tunnelene nå er kjørbare, ligger utfordringene til byggeleder Rolf Stormo i rassikringsprosjektet rundt Hjartåberget. - Med opptil 35 meter høye fjellskjæringer er det en utfordring å komme seg opp for å sprenge, sier han.

Etter at Kvivsvegen og tunnelene nå er kjørbare, ligger utfordringene til byggeleder Rolf Stormo i rassikringsprosjektet rundt Hjartåberget. - Med opptil 35 meter høye fjellskjæringer er det en utfordring å komme seg opp for å sprenge, sier han.

Det er fredag morgen idet vi ankommer anleggskontoret på Grodås, helt nord i Sogn og Fjordane. Aktiviteten på området er ganske redusert som følge av langhelg for anleggsarbeiderne, så ikke mindre enn fire byggeledere har tatt seg tid til en prat over kaffekoppene.

Fra anleggsstarten i 2009 og til tunnelene var ferdige var anlegget delt i to. Den 6490 meter lange Kvivstunnelen hadde gjennomslag i vår og ga adgang til hele anleggsområdet fra begge sider. Det letter arbeidet for mange. Det tok en time å kjøre rundt.

For å få til en trygg kjørbar vei helt frem til Volda på nordsiden, ble en del av oppgraderingen definert som rassikring. Det betyr at den 3,5 kilometer lange tunnelen gjennom Hjartåberget finansieres av rassikringsmidler og ikke er en del av Kvivsvegen, rent kostnadsmessig.

Rolf Stormo er byggeleder i den enden av anlegget.

- Vi er de samme folka som jobber på hele anlegget, bare at den ene biten er rassikring og Kvivsvegen er ny vei, forklarer han.

Stormo tror veien vil bli viktigst for regionen sør for Ålesund.

Etter at Eiksundsambandet åpnet i 2008 ble øykommunene knyttet til denne regionen, slik at det nå er 60 000 mennesker på nordsiden samlet sett som vil få nytte av den nye veien.

Traseen Kvivsvegen og videre over Strynefjellet vil gi en vesentlig forbedret adkomst til Østlandet for denne regionen.

Dermed blir også behovet for utbedring av de smale tunnelene over Strynefjellet enda mer aktuelt.

Kvivsvegen vil når den åpner bli en del av E39 og overta mye av trafikken fra ferjesambandet Volda-Folkestad og den krevende Stigedalen.

Like fullt blir den nye veibiten 30 kilometer lengre enn dagens vei.

- Vi mener tidsbruken vil bli mye den samme. Dessuten er Kvivsvegen flat, i motsetning til dagens E39, sier Stormo.

For tungtransporten er det helt klart en fordel å slippe Stigedalen på vinterstid.

Byggeleder Dagfinn Rotevatn mener Kvivsvegen vil gi kortere vei til Oslo for hele Ålesundregionen, i forhold til E136 gjennom Romsdalen.

- Fra Volda til Stryn regner vi med 50 minutter kortere kjøretid. Bøygen er som nevnt Strynefjellet, slår han fast.

Statens vegvesen er derfor spente på hvor stor trafikken vil bli når Kvivsvegen åpner for trafikk. Det er vanskelig å regne nytteverdi på en slik vei når man ikke vet hvilke trafikktall man vil ende opp med.

På det nevnte Eiksundsambandet opplevde man en dobling av stipulert trafikkmengde da det ble åpnet. Noe av det samme kan fort skje her.

Kvivsvegen vil når den åpner bli en del av E39 og overta mye av trafikken fra ferjesambandet Volda-Folkestad og den krevende Stigedalen.

Kvivsvegen vil når den åpner bli en del av E39 og overta mye av trafikken fra ferjesambandet Volda-Folkestad og den krevende Stigedalen.