Id-kort ga økt skatteinngang

Ett år etter at id-kort ble obligatorisk for alle som jobber på bygge- og anleggsplasser viser de seg å ha effekt.

arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.   ?

arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.   ?

Publisert Oppdatert

Antall registrerte virksomheter innen byggenæringen økte kraftig i løpet av det første året med id-kort for ansatte. Samtidig har skatteinngangen i bransjen økt sterkt. Det viser tall fra Arbeidstilsynet.

- Det er gledelig at id-kortet viser seg å ha effekt, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Første januar 2008 innført myndighetene krav id-kort for alle som arbeider på bygge- og anleggsplasser, både nordmenn og utlendinger.  ?- For å få id-kort må firmaet være lovlig registrert i relevante offentlige registre. Man må med andre ord jobbe i et firma som har papirene sine i orden for å få kortet, seier statsråd Dag Terje Andersen.   

Id-kortordningen er et tiltak som har til hensikt å bidra til økt seriøsitet og mer effektiv kontroll med helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassene. Inspektørene i Arbeidstilsynet melder om at det etter innføringen av ordningen er enklere å få oversikt over aktørene på byggeplassene, fordi arbeidsgiver står oppført på kortene. Det har tidligere ofte vært et problem å identifisere den formelle arbeidsgiveren til arbeidstakerne.  

Arbeidstilsynet gjennomførte i januar en aksjon på byggeplasser i Oslo med fokus på kontroll av id-kort. 250 virksomheter med totalt 1000 tilsette ble kontrollert. Av disse hadde 85 prosent id-kort. Blant de kortene som Arbeidstilsynet har kontrollert er det ikke funnet eller vært mistanke om uriktige opplysninger eller forfalskede kort. Bransjen selv er også godt fornøgd med id-kortet, og synes ordningen fungerer i samsvar med intensjonen.   

Hovedinntrykket er at id-kortordningen er godt kjent i bransjen, og at de fleste bedrifter har sørget for kort til sine ansatte. Mange har likevel trodd at firma som tilbyr tjenester i forbrukermarkedet ikke er omfattet av ordninga. Det er ikke tilfelle. Regelen er at kortet skal festes lett synlig, slik at det blir enkelt å skille de useriøse aktørene frå de seriøse.