Ikke lenger i Det Blå

Publisert Oppdatert

Stavanger kommune starter arbeidet med siste del av Blå Promenade mot Badedammen 1. oktober. Arbeidet vil pågå fram til sommeren 2009. Entreprenør er Rygg Maskin AS.

Arbeidet følger gjeldende reguleringsplan og omfatter:

-Blå Promenade fra Havneringen til parkområdet ved Badedammen

-det skal legges skifer på den asfalterte delen av Blå Promenade

-kunstnerisk installasjon i endepunktet av Blå Promenade

-ny adkomstveg til området

-ny parkeringplass ved den nye adkomstvegen

-parkeringsplass, nedgravde avfallsbeholdere og torg

Verven og adkomsten til Tau-ferja, vil ikke berøres av anleggsarbeidet. Adkomsten fra Verven til Badedam-området vil imidlertid være stengt mens den nye adkomstveien bygges og trafikk ledes via Harald Hårfagres gate - Nedre Banegate.

Parkering i gatene vil ikke være mulig i anleggsperioden, sier Stavanger kommunes nettsed.