PeWe Entreprenør AS:

Ikke tidsmessig nok

Da rivningsmaskinene inntok Aker Brygge på midten av 1980-tallet var det mange som reagerte med mistro. Når maskinene nå igjen inntar Oslos sjøside er det svært få, om noen, som reagerer i det hele tatt.

Cat DEM70-maskinen brukes til å klippe ned fasaden.

Cat DEM70-maskinen brukes til å klippe ned fasaden.

Publisert Oppdatert
Kompaktlastere, minigravere og rivningsroboter brukes til innvendig rivning.

Kompaktlastere, minigravere og rivningsroboter brukes til innvendig rivning.

Alt inn til betongkonstruksjonen skal rives. Bygget er på til sammen ca. 40.000 kvm, fordelt over åtte plan.

Alt inn til betongkonstruksjonen skal rives. Bygget er på til sammen ca. 40.000 kvm, fordelt over åtte plan.

Daglig leder Dag Kristian Storhaug (t.v.) og prosjektleder Knut Hammarstrøm, begge PeWe Entreprenør AS, i det som en gang var teknisk rom i bygget.

Daglig leder Dag Kristian Storhaug (t.v.) og prosjektleder Knut Hammarstrøm, begge PeWe Entreprenør AS, i det som en gang var teknisk rom i bygget.

Nok en gang må bygningsmassen på Aker Brygge vike for utviklingen. Forrige gang var det bygningsmassen etter Aker Mekaniske Verksted som ble revet, denne gangen er det bygningene som er blitt omtalt som Norges dyreste og fineste kontorstrøk, som står for fall.

40.000 kvm

Terminalbygget, med adresse Stranden 1, er selve hovedinngangen til Aker Brygge. Det er denne bygningen AF Gruppen fikk i oppdrag å rehabilitere av eieren Norwegian Property. Men før bygningen igjen fremstår som moderne og funksjonell, skal blant annet fasade, interiør med mer rives. Dette arbeidet utføres av PeWe Entreprenør AS.

- Vi begynte arbeidet 1. juli og nå er det 50 mann som jobber på prosjektet, sier prosjektleder Knut Hammarstrøm hos PeWe Entreprenør. Bygget er ca. 40.000 kvadratmeter, fordelt på åtte plan. Hammarstrøm forteller at bygget skal rives ned til betongkonstruksjonen. Selv om så å si alt skal fjernes, skal enkelte deler av bygget være operativt med strøm og VVS gjennom anleggsperioden.

- Det er et komplisert rivningsoppdrag med mange faktorer å ta hensyn til, sier Hammarstrøm. Ikke minst det at det foregår midt i et av Oslos travleste forretningsområder, hvor også mange tusen turister tar turen innom når de besøker hovedstaden.

Langbom

Da vi var på besøk på rivningstomta var det full aktivitet med å fjerne deler av ventilasjonsanlegget. PeWe Entreprenør hadde flere kompaktlastere, minigravere og Brock rivningsroboter i drift. På grunn av lav takhøyde er det ikke plass til lastebiler innvendig. Derfor blir alt materiale klippet opp og presset så flatt som mulig, før det kjøres ut og lastes i containere. Til riving av utvendig fasade brukes en Cat DEM 70. Rivningsmaskinen har en rekkevidde på 28 meter og veier ca. 67 tonn. Noen ekstra utfordringer ble det da den store Cat-maskinen ankom Aker Brygge, men ved å flytte sikringsgjerde rundt rivningstomta litt lengre ut, fikk maskinfører Jørn Larsen nok plass til å kunne operere maskinen.