Implenia AS kan få stor jobb i Bergen

I kampen om et stort veiprosjekt i Bergen har Implenia AS (tidligere Betonmast Anlegg) tatt en relativt klar ledelse. Selskapet hadde det laveste tilbudet da det var tilbudsåpning på den første og største entreprisen på E39 Vågsbotn – Hylkje.

Illustrasjonen viser den nye E39-strekningen mellom Vågsbotn og Hylkje.

Illustrasjonen viser den nye E39-strekningen mellom Vågsbotn og Hylkje. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert

Oppdraget gjelder blant annet driving av Eikåstunnelen på E39, betongkonstruksjoner og bygging av vei i dagen. I følge Våre Veger har selskapet priset jobben til 319,2 millioner kroner.

Nest lavest ligger Kruse Smith med et anbud på 331,9 mill. Deretter følger NCC Construction (339,1 mill.) og Skanska Norge (342,9 mill.). Et arbeidsfellesskap mellom Veidekke og Fyllingen Maskin fra Bergen har levert det høyeste anbudet, 382,7 millioner.

Entreprisen omfatter bygging av 1900 meter ny E 39 mellom Vågsbotn og Hylkje, nord for Bergen sentrum, og ombygging av krysset mellom E 16 og E 39.

1550 meter av den nye E 39-strekningen skal få fire felt. De siste 350 meterne blir en overgangssone mellom fire og to felt.

Eikåstunnelen blir 600 meter lang. En vesentlig del av den skal gå gjennom betong. Til sammen skal det støpes 247 meter portaler over de to tunnelløpene. Det skal også bygges flere konstruksjoner i forbindelse med ombyggingen av krysset mellom europaveiene.

Oppdraget omfatter en betydelig masseutskifting i dagsonen på E 39 nord for tunnelen.

Statens vegvesen tar sikte på en avgjørelse om valg av entreprenør mot slutten av februar.