Ingen bygging av nye veier?

For mange bilister kan den nasjonale transportplanen komme til å bli en skuffelse. I stedet for å bygge nye veier, vil samferdselsminister Liv Signe Navarsete trolig til å prioritere vedlikehold og utbedring av allerede eksisterende veier, ifølge VG.

Publisert Oppdatert

En annen hovedsatsing vil være trafikksikkerhetstiltak, med det mål om å få dødstallene fra veiene ned med over 30 prosent.

Regjeringen har også lovet flere sykkelveier, og i NTP legges det opp til en kraftig økning av midlene til gang- og sykkelveier.