Isachsen bygger E6

Tirsdag 5. august skrev Statens vegvesen og Isachsen kontrakt om bygging av E6 Biri–Vingrom.

Forventningsfulle aktører fra begge kontraktsparter ser frem mot anleggsstart og bygging av E6 Biri¿Vingrom. F.v. byggeleder Arnt Nyborg og prosjektleder Øyvind Moshagen, Statens vegvesen, divisjonsdirektør Kent Jensen og distriktssjef Anders Høiback fra Isachsen Anlegg as.

Forventningsfulle aktører fra begge kontraktsparter ser frem mot anleggsstart og bygging av E6 Biri¿Vingrom. F.v. byggeleder Arnt Nyborg og prosjektleder Øyvind Moshagen, Statens vegvesen, divisjonsdirektør Kent Jensen og distriktssjef Anders Høiback fra Isachsen Anlegg as. Foto: Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert

Fakta om utbygging av strekningen E6 Biri–Vingrom:

På strekningen E6 Biri-Vingrom skal det etableres midtrekkverk og en forbikjøringsstrekning for å hindre de alvorlige trafikkulykkene. Med midtrekkverk på E6 blir det færre ulykker og sjeldnere behov for å bruke lokalvegen mellom Biri og Vingrom som omkjøringsveg. Den gjennomsnittlige trafikkmengden på lokalvegen kommer til å gå ned.

På sikt skal hele den 36 kilometer lange strekningen mellom Biri i Gjøvik og Ensby i Øyer bygges ut til firefeltsveg. Forbikjøringsstrekningene som nå etableres i forbindelse med oppsetting av midtrekkverk, skal inngå i en framtidig firefeltsveg. Overordnet planleggingen av fire felt er ferdig, men videre framdrift er uavklart siden en slik utbygging foreløpig ikke er prioritert i Nasjonaltransportplan.

Strekningen er 18 kilometer lang.

Lokalvegen på Biristrand (fv. 330) ligger parallelt med E6 og er omkjøringsveg for E6-trafikken. Her skal det bygges gang- og sykkelveg sør og nord for Biristrand skole, totalt ca. fire kilometer.

Anleggsperiode: August 2014-desember 2015.

I slutten av august starter dermed Isachsen på den omtrent ett år lange byggeprosessen på strekningen. Vi gleder oss til endelig å gå i gang med byggeprosjektet, og ser fram til samarbeidet med Isachsen, sier Øyvind Moshagen, som er prosjektleder for E6 Biri-Otta.

Kontrakten har en verdi på omkring 227 millioner kroner.

Samhandling

I etterkant av kontraktsignering, starter samhandlingsprosess med entreprenør og Statens vegvesen. Samhandlingen har som mål å sørge for at alle involverte skal få bli kjent, at man avklarer forventningene til samarbeid, jobber med rutiner og diskuterer viktige og utfordrende forhold i kontrakten.

Samhandlingen pågår fra 11. til 21. august. Isachsen kan starte anleggsarbeidene 22. august med gang- og sykkelvegen på Biristrand, Vingrom bru, bygginga av midtrekkverk og forbikjøringsstrekningen.

Midtrekkverk og øvrige tiltak på E6 nord for Biristrand har oppstart etter at gang og sykkelvegen er fullført.

Biri-Vingrom 4-felt sett fra syd.

Biri-Vingrom 4-felt sett fra syd. Foto: 3D-illustrasjon: Rambøll