JCB-dumpere til landslinjene i anleggsfag

Landslinjene i anleggsfag valgte Rosendal Maskin AS og JCB da de skulle finne egnede dumpere for undervisningsformål.

JCB Rosendal maskin anlegg generell

JCB Rosendal maskin anlegg generell

Publisert Oppdatert

Før sommerferien ble salgskontraktene signert i Askim av avdelingslederne for de seks skolene og med representanter fra Rosendal Maskin til stede.

Norge har i alt seks landslinjer for anleggsteknikk og anleggsmaskinmekanikerfag, fra Kirkenes i nord til Time i sør. Dette er skoler som har et bredt sortiment av anleggsmaskiner og som, så langt økonomien tillater det, forsøker å holde seg oppdatert på maskinfronten.

Samarbeider

Skolene samarbeider blant annet om innkjøp av maskiner og når seks skoler slår seg sammen blir de også en attraktiv kunde for maskinimportørene. - Vi samarbeider ikke bare for å få ned prisen. Like viktig for oss er opplæringen, forklarer Stein Solli, avdelingsleder ved Kirkenes videregående skole, som også er koordinator for landslinjene.

Siden dette er skolemaskiner, leveres ikke maskinene med noen egen serviceavtale. Vedlikehold og service er det meningen at elevene selv skal stå for. Men disse maskinene kommer med JCBs egen opplæringspakke.

Verdien av kontrakten med Rosendal Maskin er rundt seks millioner kroner.

Les mer om dette i neste nummer av AnleggsMagasinet, nummer 6/2009.