Jernbaneverkets kjempeprosjekt mellom Larvik og Porsgrunn:

Jernbaneverket bygger syv tunneler og ti bruer

Jernbaneverkets kjempeprosjekt til 6,3 milliarder, korter ned reisetiden med 22 minutter.

Her drives Eidanger tunnel som skal bli 2080 meter med dobbeltspor.
Foto: Trine Evensen
Her drives Eidanger tunnel som skal bli 2080 meter med dobbeltspor. Foto: Trine Evensen
Publisert Oppdatert
Totalt skal det bygges til sammen 15 kilometer med tunnel på prosjektet Farriseidet - Porsgrunn, det utgjør omtrent 70 prosent av hele den nye traseen. Bildet er fra Storberget tunnel som blir 4680 meter lang.
Totalt skal det bygges til sammen 15 kilometer med tunnel på prosjektet Farriseidet - Porsgrunn, det utgjør omtrent 70 prosent av hele den nye traseen. Bildet er fra Storberget tunnel som blir 4680 meter lang.
Prosjektleder Lars Tangerås leder et av Jernbaneverkets aller største utbygginger i Historien.
Foto: Freddy Samson Fagerheim.
Prosjektleder Lars Tangerås leder et av Jernbaneverkets aller største utbygginger i Historien. Foto: Freddy Samson Fagerheim.
En Volvo L350F fra Håkanes Maskin laster en tippsemi fra VTT Vermelid Transport. Her er det masser fra Eidanger tunnel i bakgrunnen.
En Volvo L350F fra Håkanes Maskin laster en tippsemi fra VTT Vermelid Transport. Her er det masser fra Eidanger tunnel i bakgrunnen.
Anleggskø på entreprisen Storberget i Telemark. Håkanes Maskin er en viktig underentreprenør for NCC på dette prosjektet.
Anleggskø på entreprisen Storberget i Telemark. Håkanes Maskin er en viktig underentreprenør for NCC på dette prosjektet.
Med dobbeltspor med hastighetsgodkjenning opp til 250 kilometer i timen må traseen gå så rett som mulig. Mye fjell må dermed vike for å få plass til traseen i dagen.
Med dobbeltspor med hastighetsgodkjenning opp til 250 kilometer i timen må traseen gå så rett som mulig. Mye fjell må dermed vike for å få plass til traseen i dagen.

Helt siden 1881 har jernbanen måttet bruke en flaskehals mellom Larvik og Porsgrunn, men nå ser togene lyset i enden av tunnelen. For i 2018 kan de første togene ta i bruk den nye strekningen på 22,7 kilometer ny dobbelsporet jernbane på strekningen.

7 tunneler og 10 bruer

Det som gjør dette så ekstraordinært er landskapet traseen går igjennom, kombinert med at det blir tilrettelagt for hastigheter opptil 250 kilometer i timen. Det vil si at traseen må legges i en så rett linje som mulig, noe som i dette landskapet resulterer i blant annet syv tunneler og 10 bruer.

15 kilometer tunnel

Av de nesten 23 kilometerne vil hele 15 kilometer være tuneller og 1,5 kilometer gå over bruer. Reisetiden vil fra Larvik til Porsgrunn ende på 12 minutter, mot dagens 34 minutter. Prisen er 6,3 milliarder 2013-kroner og banen skal etter planen tas i bruk sommeren 2018.

Prosjektleder Lars Andre Tangerås har lang erfaring med store prosjekter både hos Statens Vegvesen hvor han blant annet var med på Oslofjord forbindelse, og flere store for Jernbaneverket. Men til dags dato er dette det aller største prosjektet han har vært med på.

4 millioner kubikkmeter

Fire millioner kubikkmeter med fjellmasser skal til slutt hentes ut fra prosjektet. Mye av massene deponeres i store deponier i nærheten av tverrslagene og dette gjøres særlig der det vil innebære mye transport å frakte det bort. En del masser vil også gå med på lokale prosjekter.

Største noensinne

Blant de fire entreprisene finner vi den største bygg- og anleggskontrakten Jernbaneverket noensinne har gitt ut. Vestfold-entreprisen som Skanska har begitt seg på inneholder omfatter bygging av ni kilometer med underbygning for dobbeltspor fra Farriseidet til Skillingsmyr ved fylkesgrensa til Telemark.

Den består blant annet av 3670 meter lange Martineåsen tunnel som strekker seg fra Farriseidet til Paulertjønn med Paulertjønn bru på 345 meter. Kontrakten inneholder også den største brua, Vassbotn bru med 438 meter som krysser Hallevannet. Banen fortsetter frem til Skillingsmyr med blan annet Hovås tunnel på 170 meter, Askeklova tunnel på 110 meter, Kongevegen bru på 45 meter, Hobekk bru på 72 meter, Solum bru på 197 meter og Skillingsmyr bru på 74 meter. I tillegg kommer to viltkryssinger og omlegging av ca. 600 meter av E18.

Kontraktsverdien er på 1,342 milliarder kroner eks. mva.

Storberget-entreprisen

Entreprisen Storberget i Telemark ble startet opp av NCC i august 2012. Storberget Tunnel er den lengste tunnelen på prosjektet med sine 4680 meter og en sprengningsprofil på 131 kvadratmeter. Kontraktssummen har en verdi på omtrent en milliard kroner eks. mva.

Skillingsmyr-entreprisen

Veidekke skal blant annet lage Skillingsmyr tunnel, som er 3910 meter lang og starter like sør for vektstasjonen på Solum i Larvik kommune. Det bygges rømningsveier ut i dagen for hver 1000 meter. Kontraktsverdien er på over 979 millioner kroner eks. mva.

Eidanger-entreprisen

Eidanger-entreprisen som Implenia har fått, inneholder blant annet Eidangertunnelen på 2080 meter. I tillegg til 1340 meter spor i dagen for tilkobling til dagens bane sør for Porsgrunn stasjon og en ny bru for et sidespor til Norcem. Dette er Implenia Norge sitt største prosjekt hittil og har en verdi på 624 millioner kroner.

Veidekke bygger Ønna bru over Ønna i Ønnåsen. Den blir 220 meter lang og vil være omgitt av Ønsåsen tunnel til øst og Storberget tunnel, som vi her ser innslaget på, mot vest.
Veidekke bygger Ønna bru over Ønna i Ønnåsen. Den blir 220 meter lang og vil være omgitt av Ønsåsen tunnel til øst og Storberget tunnel, som vi her ser innslaget på, mot vest.