Jernbaneverket med bedre vinterberedskap

Jernbaneverket bruker til sammen 70 millioner kroner på nytt utstyr og bedre beredskap kommende vinter.

Publisert Oppdatert

Jernbaneverket har anskaffet tre nye store skinnegående lastetraktorer som utstyres med "splittfresere" i fronten. Disse kan svinges ut på begge sider langs sporet og kaste snøen fra brøytekantene vekk fra traseen. Slik blir det plass til mer snø og det blir mindre drivsnø i sporet.

- Lastetraktorene er av typen AMC2 og er vesentlig kraftigere enn de gamle maskinene våre, sier leder av maskinsentralen i Jernbaneverket Dag Aarsland. Etter en tids prøvekjøringer er disse maskinene nå i stabil drift.  Maskinene er så store at de tåler tunge freseraggretater i fronten, noe som vil effektivisere ryddingen av kantene langs sporet. I tillegg er det anskaffet fem egne snøryddingsvogner. Disse har påmontert alt nødvendig ryddeutstyr og kan skyves av alle typer skinnegående maskiner.

Det anskaffes også to ombygde maskiner fra Sveits som skal settes inn for å rydde snø på større sporområder som Oslo S og Filipstad. For uten de nye maskinene og snøryddingsvognene blir også alt snøryddingsutstyr på de eldre maskinene i Oslo-området erstattet av nytt utstyr.

Lokalisering

Alle de tre nye AMC2-maskinene vil bli stasjonert i Stor-Oslo-området, inkludert Drammen. - I dette området må trafikken fungere, det er hele jernbanenettet avhengig av, sier Aarsland. Sammen med de nye snøryddingsvognene skal vi nå ha nok maskinkapasitet for snørydding på Østlandet, sier han. På Alnabru godsterminal ryddes det snø både med skinnegående maskiner og med hjullastere. En maskin av typen Lameco er nå utstyrt med ny og større snøkost og stasjoneres fast på Alnabru.

I resten av landet blir også snøryddingsutstyret overhalt og fornyet. Jernbaneverket har to store toglokomotiver som går i brøytetjeneste om vinteren. Det ene lokomotivet stasjoneres på Bergensbanen, det andre plasseres på Hamar og kan sendes til banestrekninger med særlig tunge snøfall.

Disse lokomotivene har stor frontplog og egen sporrenser slik at banene kan brøytes i normal toghastighet. Jernbaneverket ansetter nå seks lokomotivførere for å betjene disse lokene. Om sommeren benyttes de i godstog med materiell til Jernbaneverkets vedlikeholdsprosjekter. På Bergensbanen er det også stasjonert to roterende ploger av typen Beilhack, og en slik maskin er stasjonert på Saltfjellet på Nordlandsbanen.

- Vi har også gjort avtaler med verksteder som raskt skal kunne reparere utstyret om noe går i stykker, sier Aarsland.