Jobber du langs riks- og fylkesvei?

Da er det disse kravene du må oppfylle.

Publisert Oppdatert

Kravene til opplæring er skjerpet. Dessuten har myndighetene lovet økt kontrollvirksomhet fremover. Vi vet at både lastebil- og anleggsfolk har blitt bortvist fra arbeid etter kontroller. Derfor har vi tatt en rask titt på hva som kreves.

Kravene gjelder for alle som skal utføre arbeid på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Det betyr at fotballaget som plukker søppel langs fylkesveien din er nødt til å ha kurs i dette.

Det er naturlignok ulike nivåer på kursene. De er delt opp fra nivå 0 til nivå 4.

Felles for alle er at det kun er kursholdere som er godkjent av Vegdirektoratet som kan tilby gyldig opplæring.

Se listen over godkjente kursholdere pr. juni 2014.

Kurs 0 (spesialtilpasset kurs)

Kurs 0 kan spesialtilpasses for grupper som for eksempel søppelplukkere . Varigheten er mellom 1-3 timer. Kursholder må kunne vise til at det spesialtilpassede kurset er godkjent av Vegdirektoratet. Alt arbeid på/ved veg krever minimum en stedsansvarlig med kurs 1. Det tidligere webkurset som var tilgjengelig på vegvesenets nettsider tilbys per i dag ikke.

Kurs 1-3 for anleggspersonell på/ved veg

Disse kursene er for deg som har veien som del av din arbeidsplass.

  • Kurs 1 er for ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.
  • Kurs 2 er en utvidelse av kurs 1, og er for ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling.
  • Kurs 3 er for personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg.

Kurs 4 for skiltmyndighet

Kurs 4a for saksbehandlere av arbeidsvarsling er et kurs for skiltmyndigheter. Det er primært et tilbud til Statens vegvesen, men kommuner er også velkomne.