Jubler for nedgang i anleggsbransjen

Nedgang i anleggsbransjen er godt nytt for det offenlige.

Publisert Oppdatert

De senere års høykonjunktur har medført høye anleggspriser i landet vårt. De offentlige anleggsbudsjettene har ikke holdt tritt med de stigende prisene, og mange planlagte prosjekter har vært umulig å gjennomføre.

Nå forventer bygg- og anleggsbransjen selv en nedgang i prisene i tiden fremover.

Det er naturlig og en konsekvens av den kraftige nedgangen i byggesektoren som gir ringvirkninger også på anleggsiden.

Det hele er iallefall godt nytt for utbyggerne som jubler for mer vei for pengene. Spesielt det offentlige vil få ganske mye mer igjen for pengene neste år enn det de har fått de siste årene. Når vi kan legge til at vi forventer økt veiutbygging og bevilgninger over hele landet neste år, bør resultatet bli merkbart.

Det er ikke dermed sagt at hele bransjen ser dette som negativt. Når aktiviteten er høy, blir det ofte benyttet hurtige og dyre løsninger som heller ikke er god økonomi for entreprenøren.

Så gjenstår det å se om sparekniven igjen ser sitt snitt. Tungt vil ikke bli overrasket om vi opplever at det offentlige allikevel velger å bygge akkurat så mye vei som tidligere planlagt men til en rimeligere penge, istedet for å benytte muligheten til å få mer vei for pengene.