Kabelfinner

Holte Electronics AS har produsert en liten og passiv kabelsøker kalt CableBuster. Kabelsøkeren er beregnet for gravemaskinførere og andre som har behov for å finne skulte kabler.

Publisert Oppdatert

Stian Holte, i Holte Electronics, forteller at det begynte med en lagbølgemottaker som ble laget for et helt annet formål. Den viste seg å fange opp interessante støysignaler fra høyspentlinjer og kabler, både over og under bakken.

CableBuster er en kabelsøker ("elektronisk ønskekvist") i lommeformat som opererer i et frekvensområde rundt 133kHz. Den har ikke noe display og ingen automatikk og klarer seg normalt uten signalinjeksjon (passiv deteksjon).

Man hører støyen fra kablene modulert med en tonefrekvens som øker med signalstyrken i øretelefoner og gjør det enkelt å høre maksima og minima.

Magnetfeltet som kabelsøkeren detekterer, sirkulerer rundt kabelen. Man får maks. signal, dvs. høyest volum og høyest tone, med antennestaven (markert med pil på boksen) på tvers av kabelen (i feltets retning) og et skarpt minimum (nullgjennomgang) når den peker langsetter eller rett imot (dvs. i plan som skjærer kabelen på langs.).

Slik finner man enkelt posisjon og retning på kabelen. Dybden bestemmes ved krysspeiling.