Kakefest for nyveien

Kristiansunds lengste ”veikake” så ut til å smake like godt, som den nye veien i byens mest trafikkerte strøk allerede gjør.

Publisert Oppdatert

Kakefesten i Kristiansund sist fredag, var en markering av at veiarbeidet, som er en del av prosjektet "Riksveg 64 Atlanterhavstunnelen", på det aller meste er ferdig, skriver Statens vegvesen på sin hjemmeside.

- I mer enn ett og et halvt år, siden høsten 2007, år har vi som en del av utbyggingsprosjektet "Riksvei 64 Atlanterhavstunnelen", bygd et nytt veianlegg i Vågen/Hagelin/Dalabrekka og Knudtzondalen. Veibygginga tok noe lengre tid enn planlagt. Men nå er vi ferdige med veiarbeidet, og denne delen av Atlanterhavstunnelprosjektet. Dette måtte vi feire sammen med alle som har vært berørt av veianlegget, og sammen med alle som får glede av en moderne og trafikksikker vei. Vi beklager rotet, støyen og støvet og at framkommeligheten har vært vanskelig. Vi håper på forståelse for at alt dette var ulemper som ikke var til å unngå i anleggsperioden. Dette veianlegget er trolig det dyreste per meter i hele fylket. Jeg synes alle som har vært berørt av anleggsarbeidet fortjener litt kake. Vi må ta vare på godt naboskap, sa prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Det er bygd 600 meter ny riksvei og Hagelinveien er lagt om. Ny tilførselsvei over Hagelin til Folkeparken og Knudtzondalen er bygd. I krysset Dalabrekka/Hagelinvegen er veien hevet med 6 meter. Det er bygd to store og oversiktelige rundkjøringer. Krysset Vågeveien/Freiveien er utbedret. Flere hundre meter ny gang- og sykkelveg, fotgjengerunderganger med god lyssetting og støyskjermer mot bebyggelsen er også bygd.

Kontraktssummen er på 51 millioner kroner. Hovedentreprenør for veianlegget i Kristiansund har vært Johs. J. Syltern A/S.