Kan ikke garantere oss

Vi kan ikke garantere oss hundre prosent mot ras på våre veier

Knut Arild Hareide
samferdselskomiteen

Knut Arild Hareide samferdselskomiteen

Publisert Oppdatert

Uttalelsen kom fra lederen i samferdselskomiteen på Strotinget, Knut Arild Hareide(KrF) i dag, under dagsnyttsendingen på NRK P1. Uttalelsen står på mange måter i kontrast til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas (SV) plan om å sikre norske veier med 4 milliarder kroner de neste fire årene. Statens Vegvesen på sin side anslår at det vil koste opp mot 30 milliarder kroner å rassikre de farligste veiene, men vil ikke ut med de endelige tallene.

Det har gått nesten 7000 ras langs norske veier på bare fire år. Lederen i samferdselskomiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide, mener at vi er nødt til å leve med at mange veier ikke blir sikret. Lederen for rassikringsutvalget, Åshild Kjelsnes er ikke imponert og mener at politikerne ikke gjør nok. Hun er rystet over hvordan naturkreftene kan ramme enkeltmennesker på steder hvor det tilsynelatende skal være trygt å ferdes. Hun mener også dette er helt uakseptabelt og veldig defensivt.

For dyrt

- Vi kan ikke garantere oss hundre prosent mot ras på våre veier. Det er nok for dyrt å sikre alle veier, så vi må gjøre jobben ut fra den prioriteringslisten som vi lager, sier assisterende vegdirektør i Møre og Romsdal, Gunhild Vangsnes.

- Skal vi sikre ordentlig mot ras må vi bygge tunneler overalt. Det er ikke så enkelt i forhold til de økonomiske rammene som vi har i dag, sier hun.