Fjellsprengern 2013:

Karl Kure ble æredsmedlem

Karl Kure ble utnevnt til nytt æresmedlem i NFF og blir omtalt for å brenne for kunnskapsspredning for sikker sprenging.

En overrasket og glad Karl Kure ble utnevnt til æresmedlem av NFF.
En overrasket og glad Karl Kure ble utnevnt til æresmedlem av NFF.
Publisert Oppdatert

Årets konferanse hadde også funnet plass til et nytt æresmedlem av NFF. Karl Kure ble utnevnt til æresmedlem og ble omtalt som å brenne for kunnskapsspredning for sikker sprenging.

Viktig fagperson

Sprengning, sprengstoff og sprengningsskader har vært en sentral del av hans yrkesaktive karriere. Han har væt forsker for kontor for fjellsprengingsteknikk og har senere vært fagkyndig utreder av sprengningskader.

Han har hatt et svært aktivt liv i NFF og NVG og var sentral i arbeidet med fornyelse av sprengningstillatelser på 90-tallet. Han har hatt en sentral rolle i opplæring av skytebaser nasjonalt. Han er også forman i komiteen for skytebaser i EFI, for å nevne noe.

I tillegg må det nevnes at han er aktiv som lokalpolitiker, vedhugger og oppdretter av store okser.