Kjempeforskjell på rv160-anbud

Publisert Oppdatert

1,2 km gang/sykkelveg langs riksveg 160 i Bærum ga entreprenørene full tenning, skriver tu.no.

Ikke mindre enn åtte av dem ga pris på prosjektet før anbudsfristen gikk ut 20. oktober. To anbydere skilte seg ut i hver sin retning. Hab Constuction fra Gjettum i Bærum ligger klart lavest med 38,987 millioner kroner.

Veidekke er nr. to, men ligger mer enn 16 prosent høyere med 45,456 millioner. Deretter følger Mesta (45,522 mill.), Aktiv Veidrift fra Lier (47,832 mill.), Hæhre Entreprenør (49,980 mill.) Arne Olav Lund (50,392 mill.) og Skanska (52,809 mill.). AF Skandinavia er etter med et anbud på hele 93,180 millioner kroner.

Hab Constuction ligger ikke bare langt under nærmeste konkurrent, men også langt under Vegvesenets overslag.

Jobben består i å anlegge gang/sykkelveg langs riksveg 160 mellom Jar og Ringstabekk. I dag er myke trafikanter avspist med et smalt fortau med til dels elendig standard. Tett randbebyggelse og høydeforskjell mellom vegen og omgivelsene gjør prosjektet kostbart.

Entreprisen omfatter også støyskjerming, gartnerarbeid og arbeid med kommunale VA-ledninger. Frist for ferdigstillelse er satt til 1. juni 2010.