Klasse B for dumpere på avsperret område

Det kommer nye særregler for kjøring av dumpere på avsperret område. Tidligere har det vært krevd førerkort klasse C for å kjøre dumpere registrert på svarte skilt innen avsperrede områder, men fra 1. juli kreves førerkortklasse B.

Doosan bytter ut hele hjullasterserien sin i løpet av året.

Doosan bytter ut hele hjullasterserien sin i løpet av året.

Publisert Oppdatert

Det er visse krav som må være oppfylt:

- Gjennomført godkjent opplæring for dumpere

- Dumperen må være registrert som lastebil og ha svarte "anleggsskilt"

- Dumperen må kjøres på avsperret område.

Kilde i vår sammeneng er MEF, som tilføyer at Vegdirektoratet nå har tatt hensyn til MEF sine høringsuttalelser.