Kolo Veidekke skal asfaltere på Bardufoss Lufthavn

Forsvarsbygg vil tildele Kolo Veidekke AS kontrakt på asfaltering av Bardufoss Lufthavn. Kontrakten har en verdi på om lag 50 millioner kroner inkludert mva.

Publisert Oppdatert

Forsvarsbygg fikk inn to tilbud i konkurransen om dette oppdraget. Arbeidet starter i midten av mai og vil pågå det meste av sommeren. Det skal asfalteres om lag 300 000 kvadratmeter inkludert rullebane og taksebaner. En del etterarbeid vil gjøres også til høsten i år og til sommeren neste år. Forrige gang Bardufoss Lufthavn ble asfaltert var i 1996.

Redusert

Under asfalteringen av hovedrullebanen vil Bardufoss Lufthavn ha redusert kapasitet fra og med 13. juni til og med 5. juli.

- Vi jobber for å få til en løsning som holder flyplassen åpen for Norwegians ruter til og fra Oslo noen timer midt på dagen i denne perioden. Hvis vi får dette til kan begge Norwegian ruter på dagtid gå som normalt, mens kveldsflyet fra Oslo og morgenflyet sørover vil bli innstilt. Men den endelige beslutningen om dette blir tatt senere i april, sier prosjektleder Kjell Heitmann i Forsvarsbygg Utvikling Nord.