Kommunen drev Oslo vei til konkurs

Boet etter stor-konkursen mener at ledelsen har beriket seg med millioner, men at Oslo kommune selv var ansvarlig for konkursen.

Publisert Oppdatert

Oslo Vei AS

Oslo Vei AS var en norsk entreprenørbedrift som formelt ble etablert 4. april 2001 som en fortsettelse av Oslo Veivesen. Veivesenet var tidligere en etat i Oslo kommune og har en historie som strekker seg 150 år tilbake i tid. Oslo Veis virksomhet omfattet entreprenørtjenester, service- og vedlikeholdsoppdrag, pukk- og asfaltproduksjon og autoriserte verkstedtjenester. Antall ansatte var i 2011 ca. 200, og omsetningen på ca. 560 millioner kroner (2010).

Oslo Vei var, da det gikk konkurs, et entreprenørselskap som drev ordinær forretningsmessig virksomhet primært i Oslo. Alle selskapets aksjer var eid av Oslo kommune, og dets største kunde var Bymiljøetaten, som var den forvaltningsmessige etterfølgeren til Oslo Veivesen.

- Vår granskingsrapport viser at Oslo kommune har brutt flere av sine egne prinsipper for eierstyring. Kommunens handlemåte i denne saken er svært kritikkverdig. Som representant for kreditorene er det vår plikt å stille Oslo kommune til ansvar, sier advokat Tom Hugo Ottesen i Kvale Advokatfirma, bostyrer for konkursboet i Oslo Vei.

Det er Oslo kommune som var eneeier av Oslo Vei. Selskapet gikk konkurs like før julen 2012.

Les også: Oslo Vei konkurs

I kjølvannet av konkursen, ble det fremsatt en rekke påstander om økonomisk mislighold selskapet. Dette er nå gransket og rapporten ble lagt frem for Oslo Byfogdembete onsdag.

Her fremgår det at manglende styring fra eiersiden - altså Oslo kommune - var grunnen til konkursen. Hovedårsaken var, ifølge rapporten, beslutningen om å stanse driften på Huken pukkverk.

Rapporten peker på flere eksempler der Oslo kommune sviktet:

  • Oslo kommune presset igjennom en avvikling av Huken pukk- og asfaltverk til tross for at de hadde mottatt dokumentasjon som viste at Oslo Vei AS da måtte få tilførsel av kapital for å unngå konkurs.
  • Oslo kommune ga inntrykk av at de som eier ville skyte inn kapital i Oslo Vei AS, noe kunder, långivere og underleverandører trodde på. Likevel lot kommunen selskapet gå konkurs. Ansatte, underleverandører og långivere fikk regningen.
  • Oslo kommune forsøkte å tvinge styret i Oslo Vei AS til selv å si opp leieavtalen for Huken pukk- og asfaltverk, slik at Oslo kommune som grunneier ville slippe å betale kompensasjon. Dette nektet imidlertid styret å gjøre.

Beriket seg selv

Boet mener videre at lederne i Oslo Vei på sin side tappet selskapet for 46,9 millioner kroner. Dette skal ha foregått via dobbeltroller og eierskap i Uelands gate 85 som ble utleid til Oslo Vei til en leiepris langt over markedsleie.

Boet varsler krav mot tidligere styreleder, daglig leder samt leder for anleggsavdelingen.

Les også: Slutt for Oslo Truck Center