Kontrakt på E 18 Sydhavna i Oslo til AF Gruppen

AF Gruppen er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av E 18 Sydhavna i Oslo.

Publisert Oppdatert

Entreprisen gjelder etablering av nytt toplanskryss i Mosseveien ved Kongshavn/Karlsborgveien. E 18 føres med ett gjennomgående felt i hver retning i betongkulvert under krysset. Trafikk til og fra havna skal føres via rundkjøring over E 18 og på ny bru fra denne, over jernbanen og ned til havneområdet.

Avtalen vil ha en verdi på MNOK 307 eks. mva. Arbeidene omfatter bl.a. grunnarbeid, konstruksjoner og vegbygging. Etter en planleggingsperiode starter arbeidene tidlig i vår. Entreprisen skal ferdigstilles innen 15. oktober 2015.

- E 18 Sydhavna er et spennende prosjekt for AF Gruppen. Vi har god erfaring fra samarbeidet med Statens vegvesen på Bjørvikaprosjektet, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.