Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen:

Kontrakten med Alpine Bau er sagt opp

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har sagt opp kontrakten med Alpine Bau. Kontrakten lyses ut på ny konkurranse. Samtidig jobbes det for å sikre fremdriften på parsellen

Fellesprosjektet ønsker å utføre en del arbeider raskest mulig for å ivareta sikkerheten og unngå unødig store forsinkelser og kostnader.
Fellesprosjektet ønsker å utføre en del arbeider raskest mulig for å ivareta sikkerheten og unngå unødig store forsinkelser og kostnader.
Publisert Oppdatert

- En langvarig stans i arbeidene på Alpines parsell vil ha store økonomiske konsekvenser for Fellesprosjektet. Da Alpine ikke har gitt tilbakemelding innen fristen i mandag klokken 12 om at de vil fortsette arbeidene har Fellesprosjektet sett seg tvunget til å heve kontrakten, sier prosjektleder Taale Stensbye i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Videre fremdrift

De gjenstående arbeidene på den seks kilometer lange strekningen mellom Minnesund og Brøhaug vil nå bli lyst ut på ny konkurranse. Samtidig vil Fellesprosjektet gå i forhandlinger med andre hovedentreprenørene som er inne på prosjektet, om å gjøre arbeider som er nødvendig for å holde fremdriften og for å sikre anleggsområdet.

- Vi håper at vi allerede i løpet av 2-3 uker skal kunne se aktivitet igjen på Alpine sin parsell og at denne aktiviteten øker noe fram til vi får full drift igjen når ny hovedentreprenør starter opp, forhåpentligvis før jul, fortsetter Stensbye.

Fellesprosjektet kan ikke utelukke at Alpine sin konkurs betyr kostnadsøkninger og en forsinkelse. I så fall tar Fellesprosjektet sikte på å isolere forsinkelsen til Alpine sin parsell og at de øvrige parsellene åpnes som planlagt, dvs. E6 i november 2014 og Dovrebanen året etter. Kostnadsspørsmålet vil bl.a. være avhengig av markedssituasjonen i det kontrakten legges ut på ny konkurranse.

Gikk selv til skifteretten

Det østerrikske firmaet Alpine Bau ble våren 2012 tildelt en av tre hovedentrepriser for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Alpine Bau valgte selv å gå til skifteretten i Østerrike onsdag 19. juni.

Les også: Uvissheten rundt Alpine Bau berører flere

Les også: E6-utbygger insolvent - alt arbeid stanset

Les også: Festet og fyllekjørte etter E6-konkurs