Kontraktsinngåelse for Ranheim friidrettshall

Publisert Oppdatert

Formannskapet i Trondheim ga i dag rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Skanska om oppføring av friidrettshall på Ranheim. Fullmakten er gitt med forbehold om endelig vedtak og godkjenning av finansieringsplan når den blir lagt fram, antagelig over sommeren.

Formannskapet vedtok i mars i år bygging av hall på Ranheim, innenfor nærmere angitte rammer. Anbudskonkurranse er holdt og Skanska ble 12. juni kåret til vinner av konkurransen. Rådmannen skriver i sin vurdering at den samlede kostnaden med hallen vil være om lag 128 millioner kroner, inkl nødvendige tiltak rundt hallen og i byggeperioden.

Finansieringa av de 128 millionene er ikke klar, og rådmannen peker også på den stramme økonomiske situasjonen kommunen nå er oppe i. Etter rådmannens oppfattning kan ikke et låneopptak her gå utover det samla låneopptaket som er fastlagt gjennom økonomiplana. Og et eventuelt låneopptak til hallen må dermed fortrenge andre prosjekt, skriver rådmannen.

Det er arbeidet med mulighetene for ekstern delfinansiering, uten at det arbeidet er ferdig, og finansieringsplana er følgelig ikke lagt fram ennå. For å holde framdrifta i saken må det likevel skrives kontrakt med entreprenøren nå. Det blir i kontrakten tatt forbehold om politisk godkjenning av finansieringsplana når den er lagt fram.