Kontroll på trafikkfarlige skilt?

Ta kontrollen! Markedets enkleste og mest fullstendige vedlikeholdssystem for skilt er nå tilgjengelig!

Publisert Oppdatert

Trafikkskilt er i dag et forsømt tema i de aller fleste tilfeller, man mangler oversikt, ressurser og penger. Det å få en oversikt over skiltparken virker uoverkommelig, dyrt og komplisert. Nå er løsningen her, hevder 3M i en pressemelding.

3M RMS er laget for norske forhold og er basert på markedets egne ønsker og krav til skiltsystem. Det er lagt spesiellt vekt på at systemet skal være enkelt å bruke, og kostnadseffektivt å administrere. Systemet er tilrettelagt etter Statens vegvesens retningslinjer for utskifting av trafikkskilt (levetidsmodellen), og er det eneste skiltverkttøyet som beregner vedlikeholdsbehov og budsjetter.

Slik virker det:

Kostnadseffektiv datainnhenting (skiltregistrering)

Enkel web- basert software gir fullstendig oversikt over tilstand, årlige budsjetter og vedlikeholdsetterslep.

Forteller når hvert enkelt skilt skal fornyes, hvor det står og hva det koster!

Gode verkttøy for vedlikehold og oppdatering av skiltdata (håndholdt PDA/GPS-løsning).

Kompatibelt system med Nasjonal vegdatabank (NVDB).